28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Kladno-Rozdělov, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:50
Mše svatá a mariánské litanie
19:00 - 19:05
Přivítání příchozích a úvodní slovo k otevřenému večeru
19:05 - 19:25
Chvíle s žalmem
Žalm 104 a malá ukázka z Eposu o Gilgamešovi, viz T. Sedláček "Ekonomie dobra a zla"
19:30 - 20:00
Laudato sii
Pásmo písní k chvále a oslavě Hospodina v podání dětí z rozdělovské scholy
20:00 - 20:30
Zastavení nad historií rozdělovského kostela
Možnost prohlídky ojedinělé církevní architektury ve slohu Art deco a zachráněného Gartnerova varhanního pozitivu z libušínského kostela
20:30 - 21:00
Varhanní půlhodinka
Chvíle s varhanní hudbou, během které zazní oba nástroje nacházející se v rozdělovském kostele
21:00 - 21:30
Ztišení a modlitba se zpěvy z Taizé
Chvíle ztišení a společné modlitby doprovázená písněmi z Taizé

Celovečerní program:

Možnost individuální prohlídky rozdělovských zvonů a věže
Dostupné pouze do setmění
Doprovodný program pro děti
Zábavný a naučný program pro děti zaměřený k výročí sv. Ludmily
"Zapal svíčku..."
Instalace kříže před vstupem do kostela, možnost pro návštěvníky zapálit svíčku za zemřelé a za ty, které nosí v srdci
Možnost individuální prohlídky kostela
"Po noci přijde den"
Zastavení v koronavirové době
Možnost rozhovoru s knězem
„Společenství nás baví…“
Prostorová prezentace seniorského společenství kostela sv. Václava

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostrozdelov.cz/

Adresa kostela: Vašíčkova

GPS: 50°8'27.877"N, 14°4'11.438"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavla Rejhonová

Návaznost na dopravu:

Městskou autobusovou dopravou (ČSAD Kladno) do Rozdělova – zastávka Kladno, U kostela …  linka č. 606, 601, 607; z Prahy Veleslavína autobusem č. 300 či 399 (v rámci PID) - zastávka Kladno, U kostela, vlakem (ČD), stanice Kladno - město, odtud pěšky cca 20 minut, nebo zmíněnou autobusovou dopravou. 

Kostel sv. Václava v Rozdělově oslavil v roce 2017 už 90. rok své existence. Vznikl z iniciativy Spolku pro postavení katolického kostela v Rozdělově, kterou podporoval pražský arcibiskup František Kordač († 1934). A tak 10. září 1925 byl položen základní kámen a dva roky nato, 25. září 1927, kostel slavnostně vysvětil právě pražský arcibiskup František Kordač. V předsíni kostela se nachází jeho reliéf od sochaře Břetislava Bendy. Chrám vystavěl kladenský stavitel Josef Picek podle plánů Františka Havleny, autora návrhu budovy pražského semináře. Řezba na hlavním oltáři pochází od rakouského řezbáře Stufflesera. Z uměleckého hlediska je zajímavější výmalba, kterou provedl v intencích #Art deca Antonín Vrbík v roce 1937. Malba připomíná benediktinský patronát – obec Rozdělov založili břevnovští benediktini – jejím hlavním motivem je benediktinský kříž, který rozpoznáme nejen na stropě, ale i na modré „obloze“ kněžiště. Zajímavé je, jak se zde klasický beuronský sloh, který reprezentuje ve své tvorbě právě Antonín Vrbík, proměňuje v Art deco. Plně v intencích beuronského umění však ještě namaloval obraz Piety (1937), který je zavěšen vlevo od vchodu do sakristie. Kříž sv. Benedikta na jižním průčelí kostela byl vztyčen o svatovojtěšském miléniu v roce 1997, liturgické slavnosti tehdy předsedal Anastáz Opasek. V rozdělovském kostele působily významné osobnosti – v letech 1952 až 1958 tajně vysvěcený biskup Ladislav Hlad († 1979) a po něm, v letech 1958 – 1968, spisovatel a básník Jan Lebeda († 1991), pozdější pomocný biskup pražský. Stručné dějiny kostela sv. Václava v Kladně – Rozdělově ve formátu PDF ke stáhnutí zde

Sledujte náš facebook  

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube