28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha 8 - Karlín, kaple sv. Karla Boromejského

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:15
Zahájení Noci kostelů
18:10 - 18:30
Nešpory
večerní liturgická modlitba
18:30 - 22:00
Komentovaná prohlídka
Prohlídka kaple sv. Karla Boromenjského s komentářem sestry salesiánky - historie, popis kaple.
19:00 - 22:30
Možnost ztišení a prohlídky kostela
21:30 - 22:00
Komentovaná prohlídka
Prohlídka kaple sv. Karla Boromenjského s komentářem sestry salesiánky - historie, popis kaple.
22:00 - 22:10
Kompletář - modlitba za město

Informace o kostele

WWW: http://www.fma.cz

Adresa kostela: Vítkova 15/12

GPS: 50°5'26.535"N, 14°26'44.808"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Kučerová

Návaznost na dopravu:

metro B, C - stanice Florenc (dál cca 10 min. pěšky)

tram 3, 8, 24 - zastávka Karlínské nám (dál cca 5 min pěšky)

   
                
 

Kaple byla zbudovaná na náklady Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pražským stavitelem Petrem Holečkem jako součást sirotčince. Byla posvěcena 4. listopadu 1866 kardinálem arcibiskupem Schwarzenbergerem. Je výrazným dokladem pseudorománské architektury Prahy.

 

                           
 

Na  hlavním  oltáři  v neogotickém stylu je  na  plátně  malovaný obraz  z roku  1866  od  malíře  Josefa Kesslera z Umělecké školy ve Vídni. Zobrazuje sv. Karla Boromejského, který koná kající průvod při moru v Miláně. Na pravé straně lodi je obraz Panny Marie Neposkvrněné, který maloval řeholní bratr benediktin Krepp z kláštera sv. Lamberta v Lambachu. Je také autorem vyobrazení čtyř evangelistů na gotické kazatelně.

V roce 1991 byla kaple prohlášena za kulturní památku.

Při rozsáhlých povodních v roce 2002 byla kaple značně poškozena a postupně proběhly restaurátorské práce, které zatím nejsou plně dokončeny.

V současnosti je kaple sv. Karla Boromejského součástí budovy Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice (sester salesiánek).

 

                    

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube