28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Kříže

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:00
Zahájení noci kostelů - otevření kostela
18:00 - 18:30
1.varhanní blok - MgA. Táňa Gricová
J. S. Bach: Fantasie g moll, BWV 542 // J. Seger: Fuga C dur // J. S. Bach: Wenn wir in höchsten Nathan sein // F. Mendelssohn - Bartholdy: Preludium a Fuga G dur, op. 37, č.2 // J. S. Bach: Preludium a Fuga c moll, BWV 549
18:00 - 21:00
Poznávací hra pro děti - Hledej v našem kostele!
19:00 - 19:30
2. varhanní blok - Mgr. Matěj Vostruha
J. S. Bach: Praeludium B Major // Improvizace: Gegrüßet seist du, Königin // Anonym: Fantasie d moll // J. G. Walther: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort // F. W. Zachau: Jesu, meines Lebens Lebem // Improvizace: Halleluja, Freu dich, erlöste Chris
20:00 - 20:30
"Žalmění " - skupina KaPři
Zhudebněné texty starozákonních žalmů. Diriguje Jitka Rosypalová.
21:00 - 21:30
"Žalmění " - skupina KaPři
Zhudebněné texty starozákonních žalmů. Diriguje Jitka Rosypalová.
21:30 - 22:00
3.varhanní blok - MgA. Táňa Gricová
G. Merkel: Sonáta č. 6 e moll, 1. věta Grave. Moderato // J. K. Vaňhal: Fuga // R. L. Becker: Prayer // M. Reger: Preludium op. 59
22:00 - 23:00
Zastavení v tichu - Individuální prosby nebo poděkování za vaše blízké
23:00 - 23:00
Uzavření kostela

Informace o kostele

WWW: http://web.sdb.cz/svkriz

Adresa kostela: Na Příkopě

GPS: 50°5'7.789"N, 14°25'34.089"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Imlauf

Návaznost na dopravu:

metro A, B - stanice Můstek (dále pěšky cca 3 minuty)

tram 3, 9, 14, 24 - zastávka Václavské náměstí (dále pěšky cca 5 minut)

 

Stručné dějiny kostela:

1758 Piaristé, řeholní řád zaměřený na vzdělávání, kupují Na Příkopě dvě spáleniště domů.

1816 Zahájena stavba kostela a gymnasia. Autorem projektu byl český architekt a profesor polytechniky Jiří Fischer (1768–1828); stavitelem byl Jindřich Hausknecht. Kostel byl postaven jako jednolodní podélná sálová stavba s klenutou apsidou ve stylu klasicismu.

1824 9. května byl kostel vysvěcen.

1869 Školský zákon ukončil činnost piaristů. Škola předána do rukou státu.

1912 Poslední piaristé prodávají budovy a kostel. Existují návrhy kostel zbourat, ale Památkovému úřadu a Klubu za starou Prahu se podařilo kostel zachránit.

1937 Zavřený kostel předán do správy salesiánů (řeholní řád věnující se mládeži). Kostel znovu posvěcen 16.5.1937. Ředitelem salesiánského díla v Praze byl Štěpán Trochta, pozdější Litoměřický biskup, ale též vězeň nacismu a komunismu.

1950 V noci z 13. na 14. dubna 1950 jsou salesiáni internováni v klášteře Osek v severních Čechách. Komunistický režim tedy vyhání salesiány z tohoto kostela.

1968 V době "Pražského jara" se salesiáni do tohoto kostela vracejí. Díky politickému uvolnění se tu začala scházet mládež. Správcem kostela se stal salesián P. Josef Kubín. Pořádaly se bohoslužby slova, promítaly diapozitivy, hrála zde rytmická skupina Giovani.

1972 P. J. Kubín musí odejít od Sv. Kříže.

1973 Salesiáni jsou donuceni kostel opustit úplně.

1990 2. ledna se salesiáni vracejí do duchovní správy kostela.

 

Exteriér kostela:

Jednoosé průčelí kostela člení vchod mezi dvěma sloupy a dvěma pilastry s iónskými hlavicemi. Nad vstupem je umístěn latinský nápis „AVE CRUX SPES UNICA“ (Zdráv buď kříži, jediná naděje). Na atikovém nástavci je zlatý kříž.

 

Interiér kostela:

Široký polokruhový presbytář. Kněžiště od hlavní lodi oddělují dvojice pilastrů s patkami a jónskými hlavicemi a triumfální oblouk, elipsovitě vyklenutý a podtažený dvěma pasy.

Na hlavním oltáři je dřevořezba kříže, adorovaného dvěma anděly. Na levé straně kostela je umístěna fotokopie Turínského plátna v životní velikosti.

 

AVE CRUX SPES UNICA - Buď zdráv kříži, jediná naděje

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube