28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince

Program Noci kostelů 28. května 2021

10:00 - 10:15
ONLINE - Představení programu Noci kostelů u sv. Vavřince - na Facebooku
Představení celého fyzického i online programu letošní Noci kostelů u sv. Vavřince na Petříně a pozvánka k návštěvě
17:00 - 17:40
ONLINE - Petřínská křížová cesta - na FB a YouTube
Projděte si s námi i na dálku bohoslužbu petřínské křížové cesty, doplněnou zpěvem Želivské křížové cesty, jejíž text napsal P. Antonín Šuránek v 50. letech v komunistické internaci. Zpívá Lukáš Vytlačil.
17:00 - 17:40
FYZICKY - Otevření kostela pro veřejnost
V 17.00 se otevřou brány kostela svatého Vavřince veřejnosti. Naši dobrovolníci i duchovní správce kostela rádi odpoví na vaše dotazy. Vstup do kostela bude možný individuálně a při zachování pandemických omezení (respirátor, rozestupy, dezinfekce)
17:00 - 21:00
FYZICKY - Výstup na věž pro odvážné
PRO ODVÁŽNÉ! Výškou se sice kostelní věž nemůže měřit s nedalekou petřínskou rozhlednou, ale zase se na ni člověk hned tak nedostane. Výstup je poměrně náročný, individuálně po žebřících, doporučujeme oblečení, které lze ušpinit. Jen do setmění!
18:00 - 18:40
ONLINE - Historie kostela svatého Vavřince na Petříně - na FB a YouTube
Povídání o legendách, historii i současnosti kostela svatého Vavřince na Petříně
18:00 - 18:45
FYZICKY - Úvodní bohoslužba slova
Úvodní bohoslužba se zahájením Noci kostelů a zamyšlením nad podobenstvím o fíkovníku. Slouží a káže Lukáš M. Vytlačil.
19:00 - 19:40
ONLINE - Petřín jako duchovní místo a sakrální areál - na FB a YouTube
Petřín skrývá víc, než se na první pohled zdá. Už od dávných pohanských dob to sem táhlo lidi za duchovnem. V baroku se pak z Petřína stala pražská pašijová hora. O tom všem se dozvíte v tomto online pořadu.
19:00 - 20:00
FYZICKY - Koncert sborů Besharmonie a Pueri gaudentes
Koncert pěveckých sborů Besharmonie a Pueri gaudentes pod vedením Libora Sládka se z protiepidemických důvodů odehraje venku na ploše před kostelem. Přijďte si poslechnout pestrý výběr duchovní i světské hudby z různých koutů světa.
20:00 - 20:30
FYZICKY - Petřín jako duchovní místo (exkurze)
Komentovaná procházka po duchovních stavbách petřínského vrchu. Začátek před kostelem.
20:00 - 21:30
ONLINE - Žalm 104 jako chvalozpěv stvoření - výklad k mottu letošní Noci kostelů - na FB a YouTube
Žalm 104 je letošním mottem Noci kostelů, pojďme se v rámci biblické hodiny podívat na jeho obsah hlouběji i v kontextu starověkých kultur okolí Izraele. Výklad vede ThDr. Petr Jan Vinš
22:00 - 23:00
FYZICKY - Modlitba se zpěvy z Taizé
Přijďte se společně pomodlit a zazpívat si písně z Taizé při svíčkách.
23:00 - 23:55
FYZICKY - Prostor ticha
Příležitost k tiché modlitbě a rozjímání za svitu svic
23:55 - 24:00
FYZICKY - Uzavření kostela
O půlnoci se s modlitbou kostel uzavírá. Přejeme dobrou noc (nejen kostelů).

Celovečerní program:

FYZICKY - Originální kovaný betlém Jaroslava Válka
Do Vánoc ještě daleko, ale originální kovový betlém šperkaře a uměleckého kováře Jaroslava Válka stojí za shlédnutí i tak. V rámci individuální prohlídky kostela vystaven na bočním mariánském oltáři.
FYZICKY - Kostel otevřený k individuální prohlídce
Po celou dobu Noci kostelů je kostel otevřený k individální prohlídce (při respektování probíhajícího programu a protipandemických opatření).
FYZICKY - Možnost získání poutnického razítka
Po celou dobu Noci kostelů (od 17.00 do půlnoci) je možnost získání poutnického razítka do pasu Noci kostelů, do památníku apod.
ONLINE - Procházka kostelem ve 3D
Po celou dobu Noci kostelů bude možné navštívit kostel svatého Vavřince i virtuálně, nasnímaný v panoramatických fotografiích ve 3D modelu. Vstup najdete na adrese: https://players.cupix.com/p/6buvuzvp
FYZICKY - Biblický zvěřinec - zábavná hra pro děti v okolí kostela
Víte, že Bible je plná nejrůznějších zvířat? Některá z nich potkáte i v kvízové hře, která vás provede okolím kostela v parku (zcela viruvzdorně).

Informace o kostele

WWW: http://www.starokatolickakatedrala.cz, http://www.starokatolici.cz

Adresa kostela: Petřínské sady (u bludiště a rozhledny)

GPS: 50°4'58.955"N, 14°23'46.061"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Jan Vinš

Návaznost na dopravu:

tram 6, 9, 12, 20, 22, 58, 59 na zastávku Újezd, dále pěšky cca 5 min. ke stanici lanové dráhy

lanová dráha na Petřín, dále cca 5 min. pěšky směrem k Petřínské rozhledně a vpravo

pěšky od zastávky Pohořelec (tram 22) nebo Malovanka (tram 22, 25, 57 a bus 149) cca 10-15 minut kolek Strahovského kláštera do kopce a pak směrem k Petřínské rozhledně a vpravo

pěšky od zastávky Koleje Strahov (bus 143 a 149) pěšky 5-10 minut po rovině k Petřínské rozhledně a vpravo

V pramenech je románská kaple sv. Vavřince poprvé zmiňována roku 1135. Téměř celá původní kaple zůstala zachována dodnes a je vtělena do kněžiště barokní stavby. Drobnému románskému kostelíku se muselo vyhnout i malostranské opevnění známé jako Hladová zeď (1360-63). Podle dochovaných účtů proběhla nejvýznamnější přestavba mezi lety 1740-1742 pod vedením architekta a stavebníka Ignáce Palliardiho. Ta dala kostelu jeho současnou barokní podobu. Autorem úprav kněžiště a moderního krucifixu je významný současný architekt a designér prof. Jiří Pelcl. V boční kapli stojí oltář s obrazem Umučení sv. Vavřince od J. C. Monna 1693. Na stropě sakristie se nalézá freska z roku 1735, na níž sv. Vojtěch (dle legendy zakladatel kostela) ukazuje směrem k pohanům pálícím posvátné ohně, zatímco sám již drží v rukou model kostela. Kostel je správě starokatolické církve od roku 1994. Hned následujícího roku se stal starokatolickým katedrálním chrámem.

Pravidelné bohoslužby se zde konají každou neděli v 10:30 a o svátcích. V Adventu se v pondělí a ve středu slaví od 6:30 ráno roráty.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube