12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince

Program Noci kostelů 12. června 2020

10:00 - 10:15
Představení programu Noci kostelů u sv. Vavřince (online)
Představení celého fyzického i online programu letošní Noci kostelů u sv. Vavřince na Petříně a pozvánka k návštěvě
17:00 - 17:40
Křížová cesta na Petříně (online)
Projděte si s námi i na dálku bohoslužbu petřínské křížové cesty, doplněnou zpěvem Želivské křížové cestu, jejíž text napsal P. Antonín Šuránek v 50. letech v komunistické internaci.
17:00 - 17:40
Otevření kostela pro veřejnost
V 17.00 se otevřou brány kostela svatého Vavřince veřejnosti. Naši dobrovolníci i duchovní správce kostela rádi odpoví na vaše dotazy.
17:15 - 17:30
Originální kovaný betlém Jaroslava Válka
Do vánoc ještě daleko, ale originální kovový betlém šperkaře a uměleckého kováře Jaroslava Válka stojí za shlédnutí i tak. Komentovaná prohlídka - najdete hada i pterodaktyla?
17:40 - 18:00
Consort Helveticus
Historická hudební skupina Consort Helveticus hraje duchovní i světské hity nejen z 15. století (před kostelem)
17:40 - 18:00
Historie kostela svatého Vavřince na Petříně (online)
Povídání o legendách, historii i současnosti kostela svatého Vavřince na Petříně
18:00 - 18:05
Zvonění zvonů
Na začátek programu Noci kostelů se rozezní oba kostelní zvony
18:05 - 18:40
Zpívané nešpory
Večerní bohoslužba se zpívanými modlitbami žalmů bude duchovním zahájením celého programu Noci kostelů, texty a zpěvy budou k dispozici, jste srdečně zváni k aktivnímu zapojení
18:05 - 18:40
Zpívané nešpory (online přenos)
18:40 - 19:00
Consort Helveticus
Historická hudební skupina Consort Helveticus hraje duchovní i světské hity nejen z 15. století (před kostelem)
19:00 - 19:30
Petřín jako duchovní místo a sakrální areál
Exkurze s výkladem po sakrálním areálu vrchu Petřína s kostelem sv. Vavřince, kaplemi Vzkříšení a Božího hrobu a křížovou cestou. Historický a duchovní výklad teologa a religionisty ThDr. Petra Jana Vinše, administrátora chrámu (sraz před kostelem)
19:00 - 19:30
Petřín jako duchovní místo a sakrální areál (online pořad)
19:30 - 19:50
Consort Helveticus
Historická hudební skupina Consort Helveticus hraje duchovní i světské hity nejen z 15. století (před kostelem)
19:50 - 20:40
Koncert sborů Besharmonie a Pueri gaudentes
Smíšený pěvecký sbor Besharmonie a chlapecký a mužský sbor Pueri gaudentes vystoupí se sborovou hudbou různých historických období
19:50 - 20:40
Koncert sborů Besharmonie a Pueri gaudentes (online přenos)
20:40 - 21:00
Consort Helveticus
Historická hudební skupina Consort Helveticus hraje duchovní i světské hity nejen z 15. století (před kostelem)
20:40 - 21:00
Tajemství kostelní sákristie (online)
21:00 - 21:40
Známé melodie, tentokrát na varhany (koncert)
Popová hudba v kostele? My se toho nebojíme… Hraje varhaník a klávesák Vojta Starý.
21:00 - 22:35
Žalm 104 jako chvalozpěv stvoření - biblická hodina (online)
Žalm 104 je letošním mottem Noci kostelů, pojďme se v rámci biblické hodiny podívat na jeho obsah hlouběji i v kontextu starověkých kultur okolí Izraele. Výklad vede ThDr. Petr Jan Vinš
21:40 - 22:00
Tajemství kostelní sákristie
Exkurze do sákristie s představením bohoslužebných rouch a předmětů (omezená velikost skupiny)
22:00 - 22:45
Odění světlem - pocta českým patronům
Hudebně literární pásmo Lukáše Vytlačila s modlitbami, čtením z postily a hudebními vstupy
22:45 - 23:00
Závěrečné slovo a modlitební zakončení Noci kostelů
22:45 - 23:00
Kompletář - modlitba před spaním (online)
Kompletář je tradiční modlitba před spaním. Pomodlete se ji s námi na závěr Noci kostelů i vy.
23:00 - 23:55
Prostor tiché modlitby a adorace
V tichosti a při svitu svic můžete Hospodinu vzdát díky chvilkou modlitby.
23:55 - 24:00
Uzavření kostela
O půlnoci se kostel uzavírá. Přejeme dobrou noc (nejen kostelů).

Celovečerní program:

Kostel otevřený k individuální prohlídce
Po celou dobu Noci kostelů je kostel otevřený k individální prohlídce (při respektování probíhajícího programu).
Výstup na věž
Výškou se sice kostelní věž nemůže měřit s nedalekou petřínskou rozhlednou, ale zase se na ni člověk hned tak nedostane. Výstup individuálně po žebřících, doporučujeme oblečení, u kterého nevadí případné zašpinění. (do setmění)
Dětský kvíz
Pro naše menší a mladší návštěvníky máme připravený zábavný kvíz a možná i malou odměnu
Možnost získání poutnického razítka
Po celou dobu Noci kostelů (od 17.00 do 23.00) je možnost získání poutnického razítka do pasu Noci kostelů, do památníku apod.
Virtuální prohlídka kostela (online)
Po celou dobu Noci kostelů bude možné navštívit kostel svatého Vavřince i virtuálně, nasnímaný v panoramatických fotografiích ve 3D modelu.
Možnost rozhovoru s knězem
Administrátor chrámu Petr Jan Vinš je k dispozici pro duchovní rozhovory, otázky i osobní modlitbu
Kaple Božího hrobu
Otevřena k mimořádné prohlídce je kaple Božího hrobu, naši dobrovolníci rádi vysvětlí její původní účel a užití.
Kaple Kalvárie / Vzkříšení
Mimořádně bude možnost prohlédnout si i kapli Kalvárie / kapli vzkříšení vedle kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.starokatolickakatedrala.cz , http:// www.starokatolici.cz

Adresa kostela: Petřínské sady (u bludiště a rozhledny)

GPS: 50°4'58.955"N, 14°23'46.061"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ThDr. Petr Jan Vinš

Návaznost na dopravu:

tram 6, 9, 12, 20, 22, 58, 59 na zastávku Újezd, dále pěšky cca 5 min. ke stanici lanové dráhy

lanová dráha na Petřín, dále cca 5 min. pěšky směrem k Petřínské rozhledně a vpravo

pěšky od zastávky Pohořelec (tram 22) nebo Malovanka (tram 22, 25, 57 a bus 149) cca 10-15 minut kolek Strahovského kláštera do kopce a pak směrem k Petřínské rozhledně a vpravo

pěšky od zastávky Koleje Strahov (bus 143 a 149) pěšky 5-10 minut po rovině k Petřínské rozhledně a vpravo

Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince

V pramenech je románská kaple sv. Vavřince poprvé zmiňována roku 1135. Téměř celá původní kaple zůstala zachována dodnes a je vtělena do kněžiště barokní stavby. Drobnému románskému kostelíku se muselo vyhnout i malostranské opevnění známé jako Hladová zeď (1360-63). Podle dochovaných účtů proběhla nejvýznamnější přestavba mezi lety 1740-1742 pod vedením architekta a stavebníka Ignáce Palliardiho. Ta dala kostelu jeho současnou barokní podobu. Autorem úprav kněžiště a moderního krucifixu je významný současný architekt a designér prof. Jiří Pelcl. V boční kapli stojí oltář s obrazem Umučení sv. Vavřince od J. C. Monna 1693. Na stropě sakristie se nalézá freska z roku 1735, na níž sv. Vojtěch (dle legendy zakladatel kostela) ukazuje směrem k pohanům pálícím posvátné ohně, zatímco sám již drží v rukou model kostela. Kostel je správě starokatolické církve od roku 1994. Hned následujícího roku se stal starokatolickým katedrálním chrámem.

Pravidelné bohoslužby se zde konají každou neděli v 10:30 a o svátcích. V Adventu se v pondělí a ve středu slaví od 6:30 ráno roráty.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube