25.08.18
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Malá Strana, katedrální chrám sv. Vavřince

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:00 - 18:20 Úvodní bohoslužba Noci kostelů
Úvodní bohoslužba s modlitbou za Noc kostelů a její účastníky
18:30 - 19:30 Franta K. Barták - koncert postfolkového písničkáře
Neotřelý koncert písničkáře, který sám sebe označuje za představitele post-folku
19:30 - 19:50 Petřín jako duchovní místo
Už téměř celé tisíciletí je Petřín místem duchovního života - o náboženských a prostorových souvislostech kostela sv. Vavřince, křížové cesty, Božího hrobu a kaple vzkříšení hovoří ThDr. Petr Jan Vinš
20:00 - 20:45 Besharmonie - sborový koncert
Koncert duchovní i světské hudby v podání smíšeného sboru Besharmonie
20:45 - 21:00 Komentovaná prohlídka kostela
Procházka po historii i současnosti kostela sv. Vavřince
21:00 - 21:45 Pueri gaudentes - koncert chlapeckého sboru
Duchovní i světská hudba v podání chlapeckého sboru Pueri gaudentes
21:45 - 22:00 Komentovaná prohlídka kostela
Procházka po historii i současnosti kostela sv. Vavřince
22:00 - 22:30 Exkurze do sákristie
Co ukrývá sákristie kostela? Jaké liturgické předměty a oděvy se používají v křesťanské bohoslužbě? Komentovaná exkurze pod vedením ThDr. Petra Jan Vinše
22:30 - 23:00 Modlitba se zpěvy z Taizé
Ekumenicky otevřená modlitba se zpěvy z Taizé
23:00 - 00:00 Prostor ticha
Příležitost k tiché modlitbě a rozjímání za svitu svic

Informace o kostele

WWW: http://www.starokatolici.cz/

Adresa kostela: Petřínské sady (u bludiště a rozhledny)

GPS: 50°4'58.955"N, 14°23'46.061"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ThDr. Petr Jan Vinš

Návaznost na dopravu:

tram 6, 9, 12, 20, 22, 58, 59 na zastávku Újezd, dále pěšky cca 5 min. ke stanici lanové dráhy

lanová dráha na Petřín, dále cca 5 min. pěšky směrem k Petřínské rozhledně a vpravo

pěšky od zastávky Pohořelec (tram 22) nebo Malovanka (tram 22, 25, 57 a bus 149) cca 10-15 minut kolek Strahovského kláštera do kopce a pak směrem k Petřínské rozhledně a vpravo

pěšky od zastávky Koleje Strahov (bus 143 a 149) pěšky 5-10 minut po rovině k Petřínské rozhledně a vpravo

V pramenech je románská kaple sv. Vavřince poprvé zmiňována roku 1135. Téměř celá původní kaple zůstala zachována dodnes a je vtělena do kněžiště barokní stavby. Drobnému románskému kostelíku se muselo vyhnout i malostranské opevnění známé jako Hladová zeď (1360-63). Podle dochovaných účtů proběhla nejvýznamnější přestavba mezi lety 1740-1742 pod vedením architekta a stavebníka Ignáce Palliardiho. Ta dala kostelu jeho současnou barokní podobu. Autorem úprav kněžiště a moderního krucifixu je významný současný architekt a designér prof. Jiří Pelcl. V boční kapli stojí oltář s obrazem Umučení sv. Vavřince od J. C. Monna 1693. Na stropě sakristie se nalézá freska z roku 1735, na níž sv. Vojtěch (dle legendy zakladatel kostela) ukazuje směrem k pohanům pálícím posvátné ohně, zatímco sám již drží v rukou model kostela. Kostel je správě starokatolické církve od roku 1994. Hned následujícího roku se stal starokatolickým katedrálním chrámem.

Pravidelné bohoslužby se zde konají každou neděli v 10:30 a o svátcích.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube