28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

15:00 - 16:30
Možnost návštěvy nově zpřístupněných půdních prostor kostela a prohlídka věže a zvonu
Prosíme o dodržení hygienických předpisů během celého večera. Při vstupu do kostela je třeba očistit si ruce připravenou dezinfekcí, při větším počtu návštěvníků dodržovat rozestupy a použít respirátor FFP2. Děkujeme za pochopení.
17:00 - 18:00
Mše svatá s májovou pobožností a svátostným požehnáním
18:00 - 21:00
Kostel otevřen pro soukromou prohlídku.
Ke shlédnutí interiér kostela i výstava prací žáků ZUŠ Postoloprty na téma současné pandemie i roku sv. Ludmily a sv. Josefa. V zimní kapli film o naší farnosti. Od 18. 00 do 19. 30 hod. otevřen kůr a zde prohlídka varhan s výkladem pí. varhanice.
21:00 - 21:15
Zvonění zvonu ukončí letošní Noc kostelů

Informace o kostele

WWW: http://postoloprty.farnost.cz/

Adresa kostela: Mírové náměstí

GPS: 50°21'35.552"N, 13°42'1.287"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: R.D. Mgr. Radim Vondráček

Chrám je jednolodní, zvenku subtilní, zevnitř velkolepá stavba, realizovaná ze "zbožného slibu"schwarzenberkského knížete okolo roku 1750. Stvaba kostela představuje reprezentativní příklad rokokové sakrální architektury vídeňského okruhu s hodnotným slohově jednotným vestavěným vnitřním vybavením, který je dnes vesměs v autentické podobě.

Vedle hlavního oltáře jsou zde další 4 oltáře v bočních kaplích. V nich jsou umístěny velkolepé obrazy i neobvyklých námětů, například Smrti sv. Josefa či zpodobnění  knížecích manželů jako vděčných rodičů za narození syna.

Lavice v kostele jsou též původní, dřevěné, s podlážkami a místem asi pro 300 lidí.

Mohutné varhany, vestavěné do původního corpusu okolo roku 1930 jako třímanuálové nebyly nikdy dostavěné. V současnosti se za provozu postupně opravují s přispěním Města Postoloprty a soukromých dárců, aby doprovod při liturgii byl bezproblémový a při koncertech mohla vyniknout i skvělá akustika chrámu.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube