24.05.19
NOC KOSTELŮ

Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2019

15:30 - 16:15
Vernisáž výstavy "Klášterní bylinky" žáků výtvarného oboru ZUŠ Postoloprty a možnost výstupu na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie
Uvedení výstavy s malým koncertem žáku místní ZUŠ, zároveň probíhá, prohlídka zvonů "Sv. Jan Křtitel" a "Maria", který je z roku 1504 a váží 650 kg
17:00 - 17:50
Mše svatá s májovou pobožností a zpěvem loretánských litanií
18:15 - 19:15
Varhanní koncert s malou hudební vzpomínkou na skladatele a pedagoga Petra Ebena, který by se letos dožil devadesáti let.
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ Postoloprty, na varhany hraje P. Christian Martin Pšenička, zpívá P. Radim Vondráček.
19:00 - 19:30
Možnost prohlídky varhan s výkladem
19:30 - 20:30
Vyprávění o víře, o řádu premonstrátů a životě v kněžském semináři
Přednáší a na dotazy bude odpovídat kněz a člen řádu premonstrátů, vícerektor Pražského arcibiskupského semináře P. Mgr. Mag. Christian Martin Pšenička, Dipl. um., O.Praem.
20:30 - 21:00
Prohlídka kostela, ztišení a rozjímání
Kostel bude přístupný veřejnosti do 21.00 hod.

Informace o kostele

WWW: http://postoloprty.farnost.cz/

Adresa kostela: Mírové náměstí

GPS: 50°21'35.552"N, 13°42'1.287"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: R.D. Mgr. Radim Vondráček

Chrám je jednolodní, zvenku subtilní, zevnitř velkolepá stavba, realizovaná ze "zbožného slibu"schwarzenberkského knížete okolo roku 1750. Stvaba kostela představuje reprezentativní příklad rokokové sakrální architektury vídeňského okruhu s hodnotným slohově jednotným vestavěným vnitřním vybavením, který je dnes vesměs v autentické podobě.

Vedle hlavního oltáře jsou zde další 4 oltáře v bočních kaplích. V nich jsou umístěny velkolepé obrazy i neobvyklých námětů, například Smrti sv. Josefa či zpodobnění  knížecích manželů jako vděčných rodičů za narození syna.

Lavice v kostele jsou též původní, dřevěné, s podlážkami a místem asi pro 300 lidí.

Mohutné varhany, vestavěné do původního corpusu okolo roku 1930 jako třímanuálové nebyly nikdy dostavěné. V současnosti se za provozu postupně opravují s přispěním Města Postoloprty a soukromých dárců, aby doprovod při liturgii byl bezproblémový a při koncertech mohla vyniknout i skvělá akustika chrámu.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube