07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vejprnice, kostel sv. Vojtěcha

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.rkfpz.mozello.cz

GPS: 49°43'50.916"N, 13°16'39.082"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Igor Bibko

Návaznost na dopravu:

Do Vejprnic se lze z  Plzně dostat linkovými autobusy, vlakem (trať na Domažlice) a linkou ČSAD Plzeň - Vejprnice - Tlučná (bývalá MHD 55) Jízdní řád zde

Po silnici z plzeňských částí Skvrňany, Nová Hospoda či Křimice. Pěšky nejlépe od kapličky na Nové hospodě pořád rovně směrem na západ (necelé tři kilometry).

Interiér kostela

Kostel sv. Vojtěcha Vejprnice – perla baroka

Vejprnice, ležící ve stínu města Plzně, mohou nabídnout barokní areál, který svou uměleckou a duchovní výpovědí patří k tomu nejlepšímu v Plzeňském kraji. Jejich život byl poprvé zachycený písemně již k roku 993, rozvíjel se spolu s vlastníkem benediktinským klášterem v Břevnově, později s klášterem premonstrátek v Chotěšově. Poté jsou spojeny se šlechtickými rody, z nichž nejvýznamnější byli Vrtbové a Lobkowiczové. Farní kostel byl farním i pro jejich sídlo v nedalekých Křimicích. 

Za éry Vrtbů byl původní gotický kostel nákladně přestavěn Františkem Maxmiliánem Kaňkou za přímé účasti architekta Františka Ignáce Pree. Základní kámen byl položen v dubnu 1722 a vysvěcení kostela se konalo 25. srpna 1726.

...Po dobu dalších třiceti let byl kostel vybavován vynikajícím mobiliářem, realizovaným nejvýznamnějšími západočeskými umělci, sochařem Lazarem Widemannem, který zde vytvořil téměř padesát soch a malířem Františkem Juliem Luxem. Spolu realizovali jedinečně řešený presbytář s arkádami, zdobenými sochami a malbami, které stírají přechod mezi realitou a iluzí. Toto dílo nemá u nás obdobu. Na sklonku barokní éry byla kostelní loď znovu sklenuta a vyzdobena malbou Josefa Hagera a Jana Redelmayera. Předtím se dostalo kostelu vynikajících varhan proslulého tachovského varhanáře Antonína Gartnera (1769-70). Kostel stojí v poloze, v níž se obrací nádherně zdobeným průčelím přijíždějícím z Plzně a z Křimic. Spolu s monumentální farou, s níž je spojen dřevěným krytým mostkem, vytváří dominantu obce.

...

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube