28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Velhartice, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 20:00
Sedmý ročník Noci kostelů ve Velharticích
Program: 18:00 hod. Mše 19:15 hod. Úvodní slovo 1. Žalm 104 2. Zpěv s hudebním doprovodem 3. Četba z knihy Anselma Grüna ,,Štěstí vděčnosti” 4. Hudební vystoupení skupiny ,,3,2,1” a čtení z knihy Maxe Kašparů ,, O radostech lidské duše” 5. Záv

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostvelhartice.cz

GPS: 49°15'56.7230400000028"N, 13°23'29.7970799999998"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Janina Kreisová

Plebanie r. 1357, matriky od r. 1624. Kostel Narození Panny Marie, patrně románského založení z konce 12. stol., nebo ze začátku 13. stol. Z původního kostela se zachovala jen severní a západní zeď obdélné lodi, pojaté do gotické novostavby ve 14. stol. V r. 1501 přistavěna boční loď a pilíře hlavní lodi.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube