07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Zlobice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:30 - 19:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 17:05
Zvonění zvony
Zvonění oběma zvony
17:15 - 17:45
Varhanní koncert
Varhanní koncert
17:45 - 19:00
Neformální setkání současných a budoucích varhaníků a příznivců varhanní hudby
Neformální setkání současných a budoucích varhaníků, prohlídka varhan, debata, možnost vyzkoušet si hru na varhany

Informace o kostele

WWW: http://farnostrataje.webnode.cz/kontakt/

GPS: 49°18'10.483"N, 17°18'47.169"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eva Lízalová

Návaznost na dopravu:

Obec Zlobice (zahrnující také místní část Bojanovice) leží v těsné blízkosti nájezdu na dálnici D1 (exit Kojetín). Pokud k nám přijedete autem, můžete parkovat na travnaté ploše vedle Obecního úřadu. Veřejná autobusová linka do Zlobic jezdí po trase Kroměříž - Morkovice - Vyškov.

Farní kostel sv. Cyrila a Metoděje byl postaven v letech 1897-1899 podle návrhu architekta Leodegarda Slováka z Kroměříže. Díla se ujal stavitel z Kojetína, pan Josef Ryšavý, a realizoval tak starý sen místních obyvatel, kteří do té doby chodívali na bohoslužby do poměrně vzdáleného kostela v Hradisku.

Jedná se o prostornou jednolodní stavbu z kamene a cihel (délka 32 m, výška 12 m, šířka 12 m). V presbytáři upoutají pozornost návštěvníka nástropní malby od akademického malíře Adolfa Hellera z Nymburku (1933). Zachycují výjevy ze života Pána Ježíše Krista (celkem sedm obrazů). Tři barevná votivní okna v kněžišti představují uprostřed Krista Krále, po bocích sv. Václava a sv. Anežku Českou.

Věž kostela - dobře viditelná z dálky všem, kdo se blíží k naší obci - měří 36 m. Ve výklencích chrámového průčelí stojí pískovcové sochy v životní velikosti: sv. Anna, sv. Damián a sv. Florián.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube