07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ryžoviště, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: https://farnost-ryzoviste.webnode.cz/kopie-z-ryzoviste-1/

Adresa kostela: Mučedníků 51, Ryžoviště

GPS: 49°52'28.016"N, 17°21'35.874"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Josef Altman

Noc Kostelů Ryžoviště        Noc kostelů - jak proběhla zde

Kostel     Ryžoviště

                      Mučedníků 51

            28.5.2021

            www.farnost-ryzoviste.cz

18.00h Májová pobožnost

18.15h Zahájení panem farářem P. Mgr. Josefem Altmanem s uvítáním

              a seznámením s celkovým programem pro návštěvníky

18.20h Přivítání hostů paní starostkou obce Ryžoviště Evou Lašákovou

              s vlastním příspěvkem

18.30h Vystoupení pěveckého sboru Bernardini s uvedením  

              jednotlivých písní

19.00-21.00h volná prohlídka všech dostupných částí kostela, přiblížení  

                  historie kostela, katovny s možností získání doplňkových

                  informací i od pana faráře P. Mgr. Josefa  Altmana,

                  přítomných pamětníků, projekce historie kostela

- nabízí se prohlídka nasvíceného kostela, Kalichu, Monstrance, matriky (možnost zjistit den křtu a křestní jméno), vystavených ornátů, Božího hrobu, historických obrázků kostela a obce, Paškálu, Křtitelnice, oltářů, kazatelny, varhan, Katovny, „nemocného Anděla“, ochutnávka Mešního vína, drobné občerstvení …..

Celý program bude doprovázen reprodukovanou hudbou Gregoriánských písní.

Na závěr si mohou návštěvníci vyzkoušet zvonění při východu z kostela.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube