07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Baška, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:50 - 18:00
Zvony zvou do kostela
18:00 - 18:30
Mše svatá
18:45 - 19:15
Komentovaná prohlídka
19:30 - 20:00
Hudba z kůru
Zpěv: Rozálie Tesarčíková, Dis, Varhany: MgA. Miroslav Maňoušek
20:15 - 20:45
Komentovaná prohlídka
20:50 - 21:00
Požehnání přítomným a obci

Informace o kostele

WWW: http://RKF Skalice

GPS: 49°38'39.157"N, 18°22'13.788"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pawel Grodek

Vysvěcení základního kamene se uskutečnilo 5. 6. 1932 děkanem P. Brebcem z Dobré za asistence tehdejšího skalického faráře Josefa Nikla. V srpnu 1933 byla stavba kostela dokončena a 22. 10. 1933 se konalo jeho vysvěcení (benedikce) ke cti patrona české země sv. Václava. Tento slavnostní církevní akt uskutečnil P. J. Weisman, prelát a delegát arcibiskupa. Na stavbu kostela přispěl osobním finančním darem vratislavský kardinál Adolf Bertram. Varhany byly pořízeny z osobní iniciativy prof. p. Františka Řezníčka z Mariánských hor. Nové kostelní zvony pocházejí z roku 1949, protože původní zvony byly za války Němci použity pro válečné účely. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube