28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Sudice, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:45
Mše svatá k zahájení Noci kostelů
18:45 - 19:15
Pobožnost k Panně Marii
Krátké zamyšlení o Panně Marii a poté modlitba mariánských litanií a modlitby k Matce Boží
19:15 - 19:45
Liturgické předměty a roucha - výstava a stručný výklad
Bližší seznámení s liturgickými předměty a oděvy (kalichy, monstrance, ornáty atd.) - výstava a doprovodný výklad
19:45 - 20:00
Hudební program I.
Klasická hudba v podání houslí (komorní duo), varhany a zpěv.
20:00 - 21:00
Historie sudického kostela a farnosti
Přednáška historii farního kostela a farnosti sv. Jana Křtitele v Sudicích.
21:00 - 21:20
Hudební program II.
21:20 - 21:40
Liturgické předměty a roucha - výstava a stručný výklad
Bližší seznámení s liturgickými předměty a oděvy (kalichy, monstrance, ornáty atd.) - výstava a doprovodný výklad
21:40 - 22:00
Hudební program III.
Sborová tvorba v podání komorního uskupení chrámového sboru při kostele v Sudicích.
22:00 - 22:30
Závěrečná modlitba
Modlitba spojená s adorací s přednesením úmyslů, které účastníci Noci kostelů zanechali při návštěvě kostela.

Celovečerní program:

Doprovodný program pro děti
Luštění, malování, kreativní aktivity a objevování krás kostela pro menší i větší děti
Prohlídka varhan, věže kostela a zvonů
Stručný výklad a prohlídka sudických varhan. Možný výstup na věž kostela s prohlídkou zvonů.
Možnost zapsat prosebné úmysly návštěvníků Noci kostelů
V levé boční kapli je možné rozsvítit svíci a zapsat prosebné úmysly, které pak budou předneseny během závěrečné modlitby Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://farnostsudice.cz

Adresa kostela: nám. P. Arnošta Jureczky

GPS: 50°2'1.160"N, 18°4'2.473"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Aleš Písařovic

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29.04.2021)

Ne
8:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden

Novogotický kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích z červených režných cihel je dílem architekta Josefa Seyfrieda, stavitele kostelů na Hlučínsku. Nádherný interiér je vybaven 20 umělecky hodnotnými obrazy hlučínského malíře Jana Bochenka. Vysvěcen byl 19.11.1906 a od roku 1990 je zapsán do seznamu kulturních památek ČR. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube