24.05.19
NOC KOSTELŮ

Praha 5 - Smíchov, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 24. května 2019

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.kosirska.farnost.cz/

Adresa kostela: U Trojice

GPS: 50°4'19.603"N, 14°23'37.550"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdeněk Klindera

Návaznost na dopravu:

tram 4, 9, 10, 16, 58, 59 - zastávka Bertramka

 Jednolodní podélný hřbitovní kostel s věží v průčelí z roku 1837.  Vstupní fasáda je pojímána jako dvou etážová, přičemž  horní patro vytváří pouze těleso věže. Vstupní vystouplá  osa je lemována mohutnými pilastry toskánského řádu. Tyto pilastry též lemují hrany fasády, na nich spočívá dvoudílný architráv, zakončený vysazeným výžlabkem. Střecha kruchty a lodi je sedlová, průčelní věž má jehlancovou střechu. Stojí na místě kaple, zbudované za morové epidemie roku 1713. Na hlavním oltáři obraz od Františka Horčičky. Zajímavé archit. řešení má průčelí kostela jako celek. Cenný je především vstupní portál. Kvalitní je též mobiliář kostela. Je to hlavní oltář, kazatelna a varhany (1840), které vznikly pro dnešní kostel a jsou tak jeho nedílnou součástí.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube