07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Frýdek-Místek-Lysůvky, kostel Panny Marie Sněžné

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Tento kostel vznikl v roce 1798 přestavbou původní kaple a patřil ke Staříči. Věž byla vybudována v roce 1804, do jihovýchodní části lodi byla dodatečně vestavěna dřevěná kruchta. Ve věži byly původně dva zvony ulité v roce 1747 a 1772 v Olomouci, v době první světové války však byly zrekvírovány pro vojenské účely a patrně i roztaveny. V roce 1923 byly zakoupeny dva nové zvony, také ony však skončily podobně. Ve věži kostela se v současnosti nachází zvon s drobným reliéfem sv. Cyrila a Metoděje.

V roce 1948 přibyly do kostela nové lavice, v letech 1949-1950 byl opraven kůr, rovněž došlo k rekonstrukci střechy, na podlaze nahradily žulové dlaždice starou pískovcovou dlažbu, byly rozebrány a opraveny varhany atd. Drobné opravy a úpravy probíhaly průběžně i v následujících letech, k další velké rekonstrukci došlo v letech 1992-1994 a vyžádala si celkové náklady ve výši 480 000 Kč. Došlo k zazdění bočního vstupu do kostela, výměně ztrouchnivělých trámů ve věži, postavení nového sanktusníku, bylo provedeno odvlhčení základového zdiva a obnova vnějších omítek.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube