28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Sviadnov, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:50 - 18:00
Zvonění zvonů
28.9. 2020 byly posvěceny 2 nové zvony pro náš kostel sv. Barbora 150 kg a sv. Jan Nepomucký 260 kg i ty se letos poprvé připojí svým hlasem k ostatním zvonům při Noci kostelů
18:00 - 22:00
Venkovní výstava "Rodina? Tým pro život"
výstava Centra pro rodinu a sociální péči z. s. , soubor koláží fotografií a textů, fotografky MgA. Lucie Petrůjové a autorky textů MUDr. Marie Fridrichové se zamýšlí nad podstatou a zákonitostmi fungování rodiny
18:00 - 23:00
Volná prohlídka kostela

Celovečerní program:

Možnost získání razítka
pro návštěvníky kostela jsou k dispozici kartičky pro sbírání razítek navštívených objektů, poutnické časopisy, kartičky s fotografií kostela a stručnou informací

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmistek.cz

Adresa kostela: Na Drahách

GPS: 49°41'16.404"N, 18°19'35.941"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Jana Kotásková

Návaznost na dopravu:

  • MHD, zastávka Sviadnov Husinec, ze zastávky Místek Anenská  2 min, vzdálenost 2 km, cena 10 Kč
  • Sviadnov leží na trase cyklostezky č.59 Ostrava - Beskydy

                                                                                                              Protože obec Sviadnov leží v těsné blízkosti města Místku, obyvatelé se od samého počátku zúčastňovali bohoslužeb konaných v Místku. Teprve v době vetšího rozvoje obce po roce 1830 se uvažovalo o stavbě větší kaple. Tomu však předcházelo nařízení c. k. okresního hejtmanství v Místku č. 7470 ze dne 11. září 1883 o povinném zřízení vlastního hřbitova. Ten byl skutečně později zřízen a to na základě povolení Vysokého moravského zemského výboru v Brně ze dne 19. září 1885. Hřbitov pak byl slavnostně 15. listopadu téhož roku posvěcen místeckým děkanem Bedřichem Kaunem. Více z historie kostela poznejte při návštěvě. Jednolodní kostel z roku 1887 postavený v blízkosti místního hřbitova oživují umělecké vitraje PhDr. Karla Rechlíka.                    

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube