02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Jaroměřice nad Rokytnou, kostel sv. Markéty

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:50 - 17:00
Trubači, trubte!
Slavnostní zahájení noci kostelů troubením trubačů z věže.
17:00 - 17:30
Mše svatá - doprovází místní schola
Mši svatou doprovodí místní schóla mládeže.
18:00 - 18:15
Zpíváme s radostí - zpěv dětské scholičky
18:30 - 19:00
Návštěva hraběte Jana Adama z Questenberka s chotí
Krátká divadelní scéna v hlavní lodi kostela.
19:00 - 19:30
Místo zázraků - o. Tomáš Holcner
19:30 - 20:00
Varhanní koncert - Leoš Hrdý
20:00 - 20:30
Nejen o fresce kostela - Jana Krejcarová
Hodnota naší fresky a ne jen té očima kastelánky Jany Krejcarové.
20:30 - 21:00
Místo zázraků - o. Tomáš Holcner
21:00 - 21:30
Varhanní koncert - Miroslava Doležalová
21:30 - 21:45
Návštěva hraběte Jana Adama z Questenberka s chotí
Krátká scénka v hlavní lodi kostela.
21:45 - 22:00
Hudba modlitbou
Citace Písma s doprovodem hudby
22:00 - 22:05
Ukončení noci kostelů, požehnání o. Tomáše Holcnera

Celovečerní program:

Výhled do okolí - otevření jižní vyhlídkové věže
Drobné občerstvení s ochutnávkou vín
Malé občerstvení v bývalé boční kapli a na terase kostela.
Zvony jsou srdcem kostela i města... otevření severní zvonové věže
V rámci Noci Kostelů se otevře severní věž, s možností vystoupat až ke zvonům kostela.
3D rozhled
U vchodových dveří kostela budete mít možnost si vyzkoušet po celý večer 3D brýle s pohledem na fresku.
Až na kůr
Po ukončení mše svaté se zpřístupní veškeré boční prostory kostela.
Za obrazem obrazy - fotografie ne jenom z poslední opravy
Jak jsme zachraňovali náš kostel - video z opravy kostela
Videa z průběhu oprav našeho kostela.
Program pro děti
Tvořivý program bude probíhat v jižní horní oratoři.

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16.05.2023)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
15:00 v době postní, každý týden, křížová cesta
18:00 zimní čas, každý týden
19:00 letní čas, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 zimní čas, každý týden
19:00 letní čas, každý týden
St
7:30 celý rok, každý týden, mše svatá zvláště pro děti
Čt
18:00 zimní čas, každý týden
19:00 letní čas, každý týden
6:15 v době adventní, každý týden, rorátní mše sv.
18:00 zimní čas, každý týden, mimo advent
19:00 letní čas, každý týden
So
18:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, pobožnosti první soboty

Chrám svaté Markéty je součástí zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a vznikal téměř současně s jeho barokní přestavbou. Na jeho vzniku se proto podíleli i stejní mistři. Jako hlavní autor se uvádí Jakub Prandtauer. V první třetině 18. století tak vznikl kostel propojený se západním křídlem zámku. Hrabě Jan Adam Questenberg jej nevyužíval pouze jako svoji zámeckou kapli, přímo ze svých pokojů mohl vstoupit do jedné z oratoří nad presbytářem, ale kostel sloužil celému jaroměřickému děkanství.

Loď kostela má tvar mírné elipsy. Tento tvar navíc určuje i vnitřní výzdobu, která je většinou symbolicky do kříže. Autorem fresek je Karel František Tepper, v presbytáři pak František Antonín Findt. Z vnitřního vybavení je nejstarší cínová křtitelnice z roku 1612 a kazatelna z roku 1698, ostatní výzdoba pochází z první poloviny 18. století. Rokokový mariánský oltář byl přenesen z Maříže až v 60. létech minulého století při celkových opravách kostela za děkana Václava Küchlera. Ikonograficky zajímavý je oltářní obraz „Stvoření světla“, kde hlavní motiv lemují malé výjevy ze Starého a Nového zákona, které spolu vzájemně korespondují.
Kostel má dvě věže. V severní věži jsou čtyři zvony: sv. Markéta z r. 1702, který jediný nebyl zrekvírován a od roku 1994 sv. Václav, Panna Maria Pomocnice a umíráček sv. Josef.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube