07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jaroměřice nad Rokytnou, kostel sv. Markéty

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:50 - 16:55
Rozeznění všech zvonů
Slavnostní zahájení noci kostelů rozezněním všech zvonů. Program začne před kostelem.
16:55 - 17:00
Slavnostní příjezd hraběte a hraběnky s koňským spřežením
17:00 - 18:00
Mše svatá a přivítání otce Tomáše Holcnera
18:30 - 19:00
Návštěva hraběte Jana Adama z Questenberka s chotí
Krátká divadelní scéna v hlavní lodi kostela.
19:00 - 19:05
Dvořák 120
Zazní nejslavnější téma 2. věty "Novosvětské" pojící letošní Noci kostelů
19:15 - 19:45
Představení oltářního obrazu
Obraz Stvoření světla od Františka Antonína Findta skrývá mnoho zajímavého, a právě o tom Vám poví Miroslava Prokopová.
20:00 - 20:30
Varhanní koncert
Varhanní koncert, aneb krása hudby v barokní perle Vysočiny v podání Leopolda Hrdého.
20:30 - 21:00
Návštěva hraběte Jana Adama z Questenberka s chotí
Krátká divadelní scénka v hlavní lodi kostela.
21:00 - 21:30
Symbolika v díle Otmara Olivy
Kastelánka Jana Krejcarová představí díla sochaře a umělce Otmara Olivy.
21:30 - 22:00
Chvály se scholou
Chvály s možností přímluvné modlitby v podání scholy mládeže.
22:00 - 22:05
Ukončení Noci kostelů, požehnání o. Tomáše Holcnera

Celovečerní program:

Jak jsme zachraňovali náš kostel - videa
V nové sakristii budete moci zhlédnout videa z poslední opravy.
Drobné občerstvení s odpočinutím na terase
Program pro děti
Program pro děti bude probíhat v kapli sv. Josefa. Za příznivého počasí budou mít děti možnost svézt se taktéž koňským spřežením, které přiveze při slavnostním zahájení hraběte Jana Adama z Questenberka s jeho chotí.
Kdo si hraje, nezloní
3D rozhled do fresky, stavebnice kostela
Výhled do okolí
Otevření jižní vyhlídkové věže.
Zvony srdcem kostela i města
Otevření severní věže kostela.
Fotogalerie
O historii kostela
V severní chodbě kostela si budete moci přečíst zajímavé informace z historie.
3D modelem krovové konstrukce
Budete mít možnost podívat se na 3D model krovové konstrukce střechy, která je unikátní nejen v České republice ale i v celé Evropě.

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostjaromerice.cz

GPS: 49°5'37.32"N, 15°53'27.96"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Krejcarová

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 24.05.2024)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
15:00 v době postní, každý týden, křížová cesta
18:00 zimní čas, každý týden
19:00 letní čas, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden, mše svatá zvláště pro děti
St
7:30 celý rok, každý týden
Čt
18:00 zimní čas, každý týden
19:00 letní čas, každý týden
6:15 v době adventní, každý týden, rorátní mše sv.
18:00 zimní čas, každý týden, mimo advent
19:00 letní čas, každý týden
So
18:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, pobožnosti první soboty

Kostel svaté Markéty je součástí zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a vznikal téměř současně s jeho barokní přestavbou. Na jeho vzniku se proto podíleli i stejní mistři. Jako hlavní autor se uvádí Jakub Prandtauer. V první třetině 18. století tak vznikl kostel propojený se západním křídlem zámku. Hrabě Jan Adam Questenberg jej nevyužíval pouze jako svoji zámeckou kapli, přímo ze svých pokojů mohl vstoupit do jedné z oratoří nad presbytářem, ale kostel sloužil celému jaroměřickému děkanství.

Loď kostela má tvar mírné elipsy. Tento tvar navíc určuje i vnitřní výzdobu, která je většinou symbolicky do kříže. Autorem fresek je Karel František Tepper, v presbytáři pak František Antonín Findt. Z vnitřního vybavení je nejstarší cínová křtitelnice z roku 1612 a kazatelna z roku 1698, ostatní výzdoba pochází z první poloviny 18. století. Rokokový mariánský oltář byl přenesen z Maříže až v 60. létech minulého století při celkových opravách kostela za děkana Václava Küchlera. Ikonograficky zajímavý je oltářní obraz „Stvoření světla“, kde hlavní motiv lemují malé výjevy ze Starého a Nového zákona, které spolu vzájemně korespondují. Kostel má dvě věže. V severní věži jsou čtyři zvony: sv. Markéta z r. 1702, který jediný nebyl zrekvírován a od roku 1994 sv. Václav, Panna Maria Pomocnice a umíráček sv. Josef.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube