07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Valašské Meziříčí, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 20:00
Městská hra O poklad Anežky České
Program pro děti.
18:30 - 19:30
Vystoupení ZŠ Salvátor, Dětské skupiny Rybičky a skautů 7. oddílu
Vystoupení pěveckého sboru dětí ZŠ Salvátor.
19:00 - 22:30
Výstup na věž kostela
Tradiční a velmi oblíbená možnost výstupu na věž kostela, s výhledem na město. Doplněno komentářem o historii kostela, prohlídkou zvonů a hodinového stroje. Výstupy jsou organizovány vždy po 1/2 hodinách. Organizátoři upozorňují na obtížnost výstupu.
19:30 - 22:30
Prohlídka kostela a sakristie, výstava ornátů a liturgických předmětů
20:00 - 20:30
Prohlídka varhan s komentářem
Komentovaná prohlídka varhan, seznámení se způsobem hry, volbou rejstříků. Prohlídkou provází varhaník Bohumír Kratochvíl, prohlídka je doplněna ukázkami varhanních skladeb a improvizací.

Celovečerní program:

Doprovodný program • Drobné občerstvení na farním dvoře
Možnost občerstvení na farním dvoře (káva, nealko pití, sladké i slané občerstvení)

Informace o kostele

WWW: http://zivotfarnosti.hyperlink.cz/

GPS: 49°28'21.047"N, 17°58'14.086"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bohdan Mikušek

Návaznost na dopravu:

Kostel se nechází v centru města cca 500 m od autobusového nádraží.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí byl postaven na místě kostelíka ze 13. století, který byl zasvěcen s. Kunhutě.

Nejstarší písemná zmínka o novém, v gotickém slohu postaveném kostele je datována do roku 1419.

Kostel několikrát vyhořel (v letech 1572, 1607 a několikrát za třicetileté války) a byl přestavěn. Největší změnou bylo zbudování renesanční věže s krásným renesančním portálem z roku 1581 se znaky Bernarda ze Žerotína a jeho manželky Anny Estery z Kunovic, v němž je osazena kovaná mříž z 1. polovin 17. století.

Kostel měl původně 2 věže . Druhá věž byla součástí městského opevnění. Ta byla v roce 1804 pro zchátralost snížena a upravena jako sakristie.

Přístavba barokní kaple P. Marie, se uskutečnila v letech 1681 až 1682 a byla také zřízena žerotínská oratoř.

V roce 1722 vznikla Getsemanská zahrada s dřevěnými plastikami. Autorem současné Getsemanské zahrady z roku 1931 je olomoucký sochař Fr. Doležal. V polovině 18. století byla hlavní loď kostela přestavěna v barokním slohu a roku 1749 byla postavena zeď mezi farou a kostelem s kamennými vchodovými zárubněmi a se sochami Krista, sv. Petra a Pavla a vázami. Před vstupem do kostela se nachází pískovcový kříž z roku 1790.

V interiéru kostela jsou pozoruhodné pozdně barokní lavice a panská oratoř se znakem hrabat ze Žerotína.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube