07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 16:40
Program pro děti
prohlídka kostela přizpůsobená malým návštěvníkům ve věku 5-9 let
17:00 - 17:20
Zahájení, slovo faráře Jana Regnera SJ
18:00 - 18:20
Zahájení, slovo Jana Regnera SJ
18:30 - 19:00
Koncert sboru Salve
19:30 - 20:00
Prohlídka kůru
Rádi bychom vám umožnili vstup do prostoru kůru, který je obvykle nepřístupný. Můžete se těšit na prohlídku varhan. Kapacita každé prohlídky je omezena, vyzvědnětě si předem volné vstupenky u vstupu do kostela.
20:00 - 20:30
Prohlídka kůru
Rádi bychom vám umožnili vstup do prostoru kůru, který je obvykle nepřístupný. Můžete se těšit na prohlídku varhan. Kapacita každé prohlídky je omezena, vyzvědnětě si předem volné vstupenky u vstupu do kostela.
20:30 - 21:00
Prohlídka kůru
Rádi bychom vám umožnili vstup do prostoru kůru, který je obvykle nepřístupný. Můžete se těšit na prohlídku varhan. Kapacita každé prohlídky je omezena, vyzvědnětě si předem volné vstupenky u vstupu do kostela.
21:00 - 21:30
Povídání o kostele (Miroslav Herold SJ)
21:30 - 22:00
Prohlídka kůru
Rádi bychom vám umožnili vstup do prostoru kůru, který je obvykle nepřístupný. Můžete se těšit na prohlídku varhan. Kapacita každé prohlídky je omezena, vyzvědnětě si předem volné vstupenky u vstupu do kostela.
22:00 - 22:30
Prohlídka kůru
22:30 - 23:00
Prohlídka kůru
23:00 - 23:00
Konec

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostsnezenka.cz

Adresa kostela: Denisova

GPS: 49°35'44.526"N, 17°15'22.994"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Justina Šustková

Kostel Panny Marie Sněžné je barokní kostel v Olomouci. Kostel sálového typu má pětiosé bohatě sochařsky zdobené průčelí se dvěma věžemi, jež jsou významným prvkem panoramatu  města. Stojí na rozhraní Náměstí Republiky a Denisovy ulice. Byl postaven v letech 1712 - 1716 jako součást komplexu jezuitských školních budov. V kostele se nachází nádherná barokní sakristie. V letech 1726 - 1728 postavil J. G. Halbich barokní varhany s bohatou varhanní skříní, na které se podílela olomoucká řezbářská dílna A. Thomasbergera, zejména J. Sturmer.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube