12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné

Program Noci kostelů 12. června 2020

19:00 - 19:10
Uvítání: Krása pro potěchu duše i oka
Vítejte v našem krásném barokním chrámu
19:15 - 19:45
Ať zazní hudba a zpěv
Koncert duchovní hudby - sólisté chrámového sboru Salve
20:00 - 20:25
Historie a výzdoba kostela
Komentovaná prohlídka
20:30 - 21:00
Exkurze u královského nástroje
Prohlídka barokního kůru a historických varhan
21:00 - 21:00
Zakončení Noci kostelů

Informace o kostele

WWW: http://www.vkholomouc.cz/kostel/farnost

Adresa kostela: Denisova

GPS: 49°35'44.526"N, 17°15'22.994"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jan Regner SJ

Kostel Panny Marie Sněžné je barokní kostel v Olomouci. Kostel sálového typu má pětiosé bohatě sochařsky zdobené průčelí se dvěma věžemi, jež jsou významným prvkem panoramatu  města. Stojí na rozhraní Náměstí Republiky a Denisovy ulice. Byl postaven v letech 1712 - 1716 jako součást komplexu jezuitských školních budov. V kostele se nachází nádherná barokní sakristie. V letech 1726 - 1728 postavil J. G. Halbich barokní varhany s bohatou varhanní skříní, na které se podílela olomoucká řezbářská dílna A. Thomasbergera, zejména J. Sturmer.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube