28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Luže-Voletice, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 28. května 2021

Informace o kostele

Nepřehlédnutelnou dominantou Voletic je kostel Sv. Jiří postavený na terase nad údolím vytvořeném řekou Novohradkou.  Prvně je zmiňován ve 14. století (tehdy jako farní), dřevěná konstrukce byla nahrazena zděnou při přestavbě v pozdně gotickém slohu na začátku 17. století a tehdy zanikla i samostatná fara. Další úpravy jsou z první poloviny století osmnáctého. Dřevěný strop v lodi pochází z roku 1626, hlavní oltář z druhé poloviny 17. století. Původní archa Sv. Jiří s deskovými malbami z konce 16. století je od roku 1903 ve sbírkách Národního muzea (v oddělení starších českých dějin). Kostel je obkroužen dnes již zmenšeným hřbitovem, na kterém v minulosti stávala i kostnice.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube