10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Černý Důl, kostel sv. Michaela archanděla

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:45
MISERERE - koncert
MISERERE - KONCERT
17:00 - 20:00
Krkonošská trojice
Program v kostele svatého Michala archanděla v Černém Dole je součástí většího regionálního programového celku Krkonošská trojice, který programově propojuje kostely v Černém Dole, v Malé Úpě a ve Velké Úpě. Poutníky po trojici kostelů čeká odměna.

Celovečerní program:

S LÁSKOU PŘIJATÉ
Výstava ornátů darovaných farníky z Rybníků (Morava)

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Doprava autem je jednoduchá - pořád po hlavní silnici a kostel prostě nelze přehlédnout. 

Autobusem je to složitější, ubývají spoje, ale i tak to není nemožné. Autobus vás doveze prakticky až před kostel.

Nedaleko náměstí tohoto městyse na úpatí Černé Hory v Krkonoších, naproti obecnímu úřadu, najdeme kostel, zasvěcený svatému Michaelovi Archandělovi. Původně na tomto místě stávala od roku 1556 kaple, která byla vůbec první sakrální stavbou postavenou v Černém Dole. Později, v roce 1607 byla kaple přestavěna a rozšířena na kostel, který původně sloužil protestantům.  Poslední přestavba kostela proběhla v letech 1830-1832, během které byl kostel zvětšen. Později v roce 1902 byl kolem kostela založen hřbitov a postavena novogotická hřbitovní kaple. V současné době kostel patří do farnosti Janské Lázně, avšak pravidelné bohoslužby se zde nekonají. 

Kostel je od 3.5.1958 chráněn jako kulturní památka České republiky. Podél hřbitovní zdi, která stojí okolo kostela, byla v roce 1842 vybudována křížová cesta, která je tvořena 14 zastaveními v podobě kamenných kapliček. V každé je barevný pašijový obrázek a stříška s římskou pořadovou číslicí. Křížová cesta po 2. světové válce chátrala až do roku 2011, kdy byla z iniciativy obce opravena. Do kapliček byly umístěny nové pašijové obrázky, které namaloval černodolský kronikář Vladimír Vít a okolí kostela (kde byl původně hřbitov) bylo upraveno do parkové podoby.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube