07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Dolní Kalná, kostel Navštívení Panny Marie a sv. Václava

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Varhany
Komentovaná prohlídka varhan a popis jejich restaurování varhaníkem Miroslavem Baklíkem. Ukázka hry na varhany mladými studenty ZUŠ Hostinné.
17:00 - 20:00
Kostel otevřen
17:00 - 20:00
Prohlídka běžně nepřístupných částí kostela
Zpřístupněná místa: kůr s varhany, věž kostela, sakristie.
18:00 - 19:00
Historické okénko
místní historik Petr Navrátil o kostele a jeho místě v obci a společnosti

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube