28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Dolní Branná, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 18:00
Koncert pro varhany a lesní roh
Jakub Rojko, Miroslav Baklík, skladby od J. S. Bacha, C. Francka a M. Regera
17:00 - 20:00
Prohlídka vystavených fotografií akcí z minulých let
17:00 - 20:00
Chvíle pro ztišení
17:00 - 20:00
Prohlídka kostelních prostor
18:00 - 18:15
Komentovaná prohlídka varhan s hudebními ukázkami
19:00 - 19:30
Program žáků ZŠ
20:00 - 20:00
Zakončení

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube