10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dolní Branná, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 17:00
Poznávací kvíz v okolí kostela
16:00 - 19:30
Chvíle pro ztišení
uskuteční se v době, když nebude probíhat hlavní program v kostele
16:00 - 19:30
Prohlídka kostelních prostor
uskuteční se v době, když nebude probíhat hlavní program v kostele
17:00 - 17:30
Hudební program žáků ZŠ v kostele
17:30 - 18:15
Koncert pro varhany a lesní roh
Jakub Rojko, Miroslav Baklík, populární a klasické melodie, premiéra skladby Ave Maria
18:15 - 18:35
Komentovaná prohlídka varhan s hudebními ukázkami
19:30 - 19:35
Zakončení programu v kostele

Informace o kostele

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube