28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Prostějov, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:05
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
18:15 - 18:45
ZKAMENĚLÁ POHÁDKA
Komentovaná prohlídka kostela a sakristie.
20:00 - 20:45
KONCERT MINISTRANTSKÉ SCHOLY
Vystoupí ministranti doplnění o dívčí hlasy z Prostějova a okolí.
21:30 - 22:00
ČAS PRO PÁNA
Večerní ztišení ve zpěvu písní z Taizé v provedení ministrantské scholy.
22:00 - 22:05
UKONČENÍ NOCI KOSTELŮ

Informace o kostele

Konvent Milosrdných bratří byl zbudován v letech 1739 – 53 tehdejšími pány města Lichtenštejny. Bylo použito místa, kde stával tzv. Žalkovský dvůr. Klášterní kostel byl postaven v letech 1751 – 55.

Interiér kostela byl vyzdoben cennými freskami, zvláště od místního mistra Františka Antonína Šebesty-Sebastiniho. Výzdoba kostela patří mezi to nejlepší z baroka, co lze ve městě nalézt. Kostel je zasvěcen sv. Janu Nepomuckému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V přilehlém klášteře bylo po založení zbudováno 18 lůžek pro nemocné, a tak tu tehdy vznikla první prostějovská nemocnice. Od počátku sloužila převážně místní chudině. Součástí byla i tehdy druhá městská lékárna.

Konvent s klášterním kostelem prošly mnoha těžkými obdobími. Nebyly to jen pruské války, 1. světová válka, ale také těžké zkoušky za 2. světové války. 8. července 1941 přišlo do kláštera gestapo a oznámilo převorovi, že řád je zrušen a rozpuštěn. V listopadu 1943 byl konvent přeměněn na německý lazaret a v roce 1945 od 11. května do 13. června na ruský. Teprve po odchodu vojáků se Milosrdní vrátili. Nemocnice byla vyloupena a v nepředstavitelném stavu. Kostel zůstal vcelku ušetřen, v roce 1942 byly pro válečné účely zrekvírovány všechny zvony. Později zde byly umístěny některé lékařské ordinace a domov důchodců. Dnes nacházíme klášterní kostel v obnovené kráse, zato prostory bývalého kláštera marně čekají na nutné opravy a začínají nebezpečně chátrat.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube