10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Čistá, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:05
Velké plenum aneb všech pět zvonů v akci
Mimořádně zazní současně všech 5 kostelních zvonů rukou zdejších zvoníků. Největším z nich je "dvoutunové dé" - největší zvon odlitý v Česku za posledních 11 let.
18:30 - 19:00
Iri + Viky + Margo - dívčí pěvecké trio z Ukrajiny
Ukrajinské písně v podání studentek žijících dočasně v našem kraji. Rozhovor.
19:00 - 22:00
Novinky ze světa vitráží svatomikulášského kostela
Komentované prohlídky kostela s akcentem na soubor vitrážových oken s nejnovějšími informacemi.

Informace o kostele

Kostel sv. Mikuláše v Čisté u Litomyšle (dříve Litrbachy/Lauterbach) je písemně zmiňován v roce 1349 již jako farní, jeho historie spadá do 2. poloviny 13. století. Přestavba na kamenný kostel byla dokončena roku 1583 (presbytář a velká věž), barokní přístavba z roku 1740 byla v důsledku požáru opravována a rozšiřována do roku 1772. Na venkovské poměry ojedinělá je stavební dispozice - barokní trojlodní s transeptem a goticko-renezančním presbytářem. Při poslední celkové opravě kostela v letech 1991-2013 byly v presbytáři objeveny a zrestaurovány původní renezanční malby nadregionálního významu. Pozornost si zaslouží též původní renezanční štuková výzdoba stropu presbytáře, barokní obraz biskupa Mikuláše na hlavním oltáři a biskupa Vojtěcha (oba od Lud. Sterera, Řím 1764), malby na stropu hlavní lodi (arch. Jar. Major, 1930), soubor barevných vitrážových oken z let 1914-1918 a dvě z r. 1932 (vše Heinr. Hesse, Haida/Nový Bor) či chronogramy v interiéru kostela a na dvou ze tří obnovených zvonů. Varhany z roku 1725, později upravené varhanářem Španělem. Zajímavé jsou osudy kostelních zvonů. Nejstarší dochovaný od Kateřiny Kerckerové z Brna z r. 1744 je spolu se zvonovou stolicí dílem vrcholného baroka a patří k největším zvonům litomyšlska. Kromě odlitých nápisů má na plášti dodatečný nápis rekviziční, poválečné označení z německých hutích a interní nápisy uvnitř zvonu. Menší sanktusník odlil Oktáv Winter v Broumově roku 1922. V rámci obnovy věžních hodin byl v roce 2016 byl obnoven menší zvon sv. Václava a Mikuláše. K dokončení obnovy posledních dvou zvonů probíhala v letech 2017 - 2020 veřejná sbírka. Již 20. října 2019 byl kardinálem D. Dukou požehnán nový téměř dvoutonuvý zvon sv. Mikuláše a Madony, který je největším bronzovým zvonem regionu a největším zvonem odlitým v Česku od roku 2011. Unikátní je rekonstrukcí původní vrcholně barokní výzdoby včetně koruny a zavěšením do původních rohatin. Kromě mnoha dobrodinců podpořila obnovu tohoto mimořádného zvonu obec Čistá, manželé Maiwaldovi a Česko-německý fond budoucnosti. Poslední obnovený zvon - sanktusník sv. Petra, byl dolit v říjnu 2020, požehnán a zavěšen mohl být až v říjnu 2021. Veřejná sbírka na obnovu zvonů byla v roce 2021 vyhlášena finančně nějúspěšnější veřejnou sbírkou v Česku. V rámci obnovy zvonů v obci byl odlit ještě zvon sv. Jana z Nepomuku do stejnojmenné kapličky v místní části Brlenka, požehnán a zavěšen byl v říjnu 2020. Všechny nové zvony jsou dílem zvonařky Leticie Vránové-Dytrychové z Brodku u Přerova. Na věži jsou umístěny funkční mechanické věžní hodiny z roku 1840 a unikátní velikonoční řehtačka/klapačka z roku 1823. O pravidelné tradiční ruční zvonění před všemi bohoslužbami a při dalších příležitostech se stará parta osmi zdejších zvoníků, kteří se aktivně zapojují do zvonického života na celostátní úrovni a do obnovy a oživování zvonů v okolí. 

Kromě pravidelných bohoslužeb se kostel otvírá všem lidem dobré vůle v průběhu Noci kostelů, kostel vždy zcela zaplní adventní koncerty, z novodobých tradic např. půlnoční silvestrovský "cink", rozhoupání velkého (nyní již prostředního) zvonu nejstaršími žáky místní základní školy na konci školního roku nebo nově předvánoční výstava regionálních betlémů s příběhem. Kostel rádi navštěvují také naši němečtí rodáci, vysídlení po 2. světové válce. V blízkém okolí stojí za pozornost kamenná pašijová křížová cesta z 1. poloviny 19. století o netradičních sedmi zastaveních a obnovené kamenné a kovové kříže. 

I vy jste zváni do míst, kde se po staletí setkávají cesty Boží s lidskými...

Bohoslužby: každou neděli v 10:30 hodin, duchovní správa Proboštství Litomyšl, ruční zvonění v 10:15 h.

Prohlídky kostela a věže s odborným výkladem včetně účasti při zvonění si můžete domluvit na tel. 606 581 610 (zvoník Mgr. Pavel Kuře).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube