07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Čistá, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Kostel sv. Mikuláše v Čisté u Litomyšle (dříve Litrbachy/Lauterbach) je písemně zmiňován v roce 1349 již jako farní, jeho historie spadá do 2. poloviny 13. století. Přestavba na kamenný kostel byla dokončena roku 1583 (presbytář a velká věž). Barokní přístavba z roku 1740 byla v důsledku požáru opravována a rozšiřována až do roku 1772, kdy se kostel stal jedním z nejkrásnějších v rámci tehdejšího Litomyšlského panství. Na venkovské poměry ojedinělá je stavební dispozice - barokní trojlodí s transeptem a s goticko-renezančním presbytářem. Při posledních celkových opravách kostela v letech 1991-2013 byly v presbytáři objeveny a zrestaurovány původní renezanční malby nadregionálního významu. Pozornost si zaslouží též dochovaná renezanční štuková výzdoba stropu presbytáře, barokní obraz biskupa Mikuláše na hlavním oltáři a biskupa Vojtěcha (oba od Lud. Sterera, Řím 1764), malby na stropu hlavní lodi (arch. Jar. Major, 1930), soubor barevných vitrážových oken z let 1914-1918 a dvě z r. 1932 (vše Heinrich Hesse, Haida/Nový Bor) či chronogramy v interiéru kostela a na dvou ze tří obnovených zvonů. Barokní varhany z roku 1725 pocházejí z Hor Matky Boží v Králíkách, později upravené varhanářem Španělem. Zajímavé jsou osudy kostelních zvonů. Nejstarší dochovaný od Kateřiny Kerckerové z Brna z r. 1744 je spolu se zvonovou stolicí dílem vrcholného baroka a patří k největším zvonům litomyšlska. Kromě odlitých nápisů má na plášti dodatečný nápis rekviziční, poválečné označení z německých hutích a interní nápisy uvnitř zvonu. Menší sanktusník odlil Oktáv Winter v Broumově roku 1922. V rámci obnovy věžních hodin byl v roce 2016 byl obnoven menší zvon sv. Václava a Mikuláše. K dokončení obnovy posledních dvou zvonů probíhala v letech 2017 - 2020 veřejná sbírka. Již 20. října 2019 byl kardinálem D. Dukou požehnán nový téměř dvoutonuvý zvon sv. Mikuláše a Madony, který je největším bronzovým zvonem regionu a největším zvonem odlitým v Česku od roku 2011. Unikátní je rekonstrukcí původní vrcholně barokní výzdoby včetně koruny a zavěšením do původních rohatin. Kromě mnoha dobrodinců podpořila obnovu tohoto mimořádného zvonu obec Čistá, manželé Maiwaldovi a Česko-německý fond budoucnosti. Poslední obnovený zvon - sanktusník sv. Petra, byl dolit v říjnu 2020, požehnán a zavěšen mohl být až v říjnu 2021. Veřejná sbírka na obnovu zvonů byla v roce 2021 vyhlášena finančně nějúspěšnější veřejnou sbírkou v Česku. V rámci obnovy zvonů v obci byl odlit ještě zvon sv. Jana z Nepomuku do stejnojmenné kapličky v místní části Brlenka, požehnán a zavěšen byl v říjnu 2020. Všechny nové zvony jsou dílem zvonařky Leticie Vránové-Dytrychové z Brodku u Přerova. Na věži jsou umístěny funkční mechanické věžní hodiny z roku 1840 a unikátní velikonoční řehtačka/klapačka z roku 1823. O pravidelné tradiční ruční zvonění před všemi bohoslužbami a při dalších příležitostech se stará parta osmi zdejších zvoníků, kteří se aktivně zapojují do zvonického života na celostátní úrovni a do obnovy a oživování zvonů v okolí. 

V blízkém okolí stojí za pozornost kamenná pašijová křížová cesta z 1. poloviny 19. století o netradičních sedmi zastaveních, barokní kněžské náhrobky (V. Klička, J. Hayne) a klasicistní (F. Horský), cca 350 m v JZ směru na návrší stojí obnovený tzv. "farský křížek", železný kříž u horní hřbitovní brány a další obnovené kamenné kříže v okolí.  

Kromě pravidelných bohoslužeb se kostel otvírá všem lidem dobré vůle v průběhu Noci kostelů, kostel vždy zcela zaplní adventní koncerty, z novodobých tradic např. půlnoční silvestrovský "cink" zdejších zvoníků, rozhoupání velkého (nyní již prostředního) zvonu nejstaršími žáky místní základní školy při speciální prohlídce na konci školního roku. Kostel rádi navštěvují také naši němečtí rodáci, vysídlení po 2. světové válce, a jejich potomci, zdejší rodák Johann Sobola je čestným zvoníkem. 

I vy jste zváni do míst, kde se po staletí setkávají cesty Boží s lidskými...

Bohoslužby: každou neděli v 10:30 hodin, duchovní správa Proboštství Litomyšl, ruční zvonění v 10:15 h.

Prohlídky kostela a věže s odborným výkladem včetně účasti při zvonění si můžete domluvit na tel. 606 581 610 (zvoník Mgr. Pavel Kuře).

Nejbližší Noc kostelů:

Litomyšl, Nový kostel Sboru Církve bratrské – 4,4 km

Dolní Újezd, kostel sv. Martina – 8,0 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube