24.05.19
NOC KOSTELŮ

Čistá, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:45
Útok na věž
Výjezdová jednotka dobrovolných hasičů Čistá a nová hasičská Tatra v ostré akci.
19:00 - 19:30
Podvečerní hudební mlsání
Koncert Martina Kubáta (varhany) a Josefa Nováka (trubka).

Celovečerní program:

Cesta za Mikulášem aneb jak se rodí největší zvon v kraji
Důležité momenty na cestě k obnově hlavního kostelního zvonu Mikuláš a největšího nového zvonu Česka roku 2019 na kolážích dětí ze Základní školy Čistá.
Prohlídky kostela, věže a zvonů
Individuální nebo komentované prohlídky. Možnost "cinknout si" na nejmenší kostelní zvon přímo z kostelní lavice.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostlitomysl.cz

GPS: 49°49'32.6201999998921"N, 16°19'43.3571999998853"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Pavel Kuře

Kostel sv. Mikuláše v Čisté u Litomyšle (dříve Litrbachy/Lauterbach) je písemně zmiňován v roce 1349 již jako farní, jeho historie je však starší. Přestavba na kamenný kostel byla dokončena roku 1583 (presbytář a velká věž), barokní přístavba z roku 1740 byla v důsledku požáru opravována a rozšiřována do roku 1772. Na venkovské poměry ojedinělá je stavební dispozice - barokní trojlodní s transeptem a goticko-renezančním presbytářem. Při poslední celkové opravě kostela v letech 1991-2013 byly v presbytáři objeveny a zrestaurovány původní renezanční malby nadregionálního významu. Pozornost si zaslouží též původní renezanční štuková výzdoba stropu presbytáře, barokní obraz biskupa Mikuláše na hlavním oltáři od L. Sterera, malby na stropu hlavní lodi (arch. J. Major), soubor barevných vitrážových oken z 1. třetiny 20. století (H. Hesse) či chronogramy v interiéru kostela a na jednom z trojice zvonů. Varhany jsou z roku 1725. Zajímavé jsou osudy kostelních zvonů. Nejstarší dochovaný je spolu se zvonovou stolicí dílem vrcholného baroka a je největším zvonem litomyšlska. Kromě odlitých nápisů má na plášti dodatečný nápis rekviziční, poválečné označení z německých hutích a interní nápisy uvnitř zvonu. Prozatím nejmladší zvon byl odlit v roce 2016. K obnově posledních dvou zvonů probíhá veřejná sbírka. Na věži jsou umístěny funkční mechanické věžní hodiny z roku 1840. O pravidelné tradiční ruční zvonění před všemi bohoslužbami a při dalších příležitostech se stará parta zdejších zvoníků, kteří se aktivně zapojují do zvonického života na celostátní úrovni. 

Kromě pravidelných bohoslužeb se kostel otvírá všem lidem dobré vůle v průběhu Noci kostelů, zažité jsou adventní koncerty, z novodobých tradic např. půlnoční silvestrovský "cink", rozhoupání velkého zvonu nejstaršími žáky místní základní školy na konci školního roku nebo nově předvánoční výstava regionálních betlémů s příběhem. Kostel rádi navštěvují také naši němečtí rodáci, vysídlení po 2. světové válce. V blízkém okolí stojí za pozornost kamenná pašijová křížová cesta z 1. poloviny 19. století o netradičních sedmi zastaveních a obnovené kamenné a kovové kříže. 

I vy jste zváni do míst, kde se po staletí setkávají cesty Boží s lidskými...

Více informací k obnově zvonu Mikuláš, který bude největším novým zvonem Česka roku 2019, naleznete na http://www.cista.info/verejna-sbirka-na-novy-zvon-v-ciste. Projekt probíhá ve spolupráci s našimi bývalými německými sousedy za podpory m.j. Česko-německého fondu budoucnosti. Slavnostní svěcení nového zvonu a vytažení na věž připravujeme na 2. polovinu září 2019.

Bohoslužby: každou neděli v 10:30 hodin, duchovní správa Proboštství Litomyšl.

Prohlídky kostela a věže s odborným výkladem včetně účasti při zvonění si můžete domluvit na tel. 606 581 610 (zvoník Mgr. Pavel Kuře).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube