10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Bystré, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 10. června 2022

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

Historie poutního místa Výrazným oživením náboženského života v Bystrém bylo období vlády hraběnky Anny Kateřiny z Martinic, která získala v listopadu roku 1682 papežské povoleni k založení karmelského bratrstva. Tehdy vznikly slavné karmelské pouti do bysterského kostela. K oltáři Panny Marie putovala procesí z blízkého i dalekého okolí nejen v hlavní poutní den v polovici července, ale po celé léto. Bysterští dovedli mariánských poutí dobře využít. Postavili poblíž kostela ;masné krámy, boudy s chlebem a pečivem, které přinášely dobré výdělky nejen podnikavým cechům, ale i městečku. Farní kostel v Bystrém, posvěcený při založení ke cti sv. Jana Křtitele, se od té doby stal cílem vzrůstajícího množství poutníků. Pro jejich potřeby nechal hrabě František Rudolf z Hohenembsu v letech 1722 - 1723 kostel zbořit a vystavět nový. Za vlády Josefa II. byly poutě zakázány a obnoveny byly až po I. světové válce. Popis poutního místa Uprostřed náměstí stojí zmíněný kostel Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Portálový monumentální oltář zdobí sochy Boha Otce, sv. Zachariáše a Alžběty a uprostřed obraz Křtu Páně od J. Rottera z roku 1751. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Anně, Barboře, Karlu Boromejskému, Antonínu z Padovy, Janu Nepomuckému a Smrti sv. Josefa. Oltář Panny Marie z konce 18. století je ozdoben reliéfem Panny Marie Karmelské z 19. století. U vítězného oblouku upoutají dvě velká sousoší Piety a sv. Marie Magdalény pod křížem z doby po polovině 18. století. Z obrazové výzdoby uveďme obrazový cyklus ze života Kristova od V. Bergla, medailóny s obrazy apoštolů, obraz Poslední večeře od J. Dittmanna z roku 1843 a rustikálně ztvárněný votivní obraz Madony z roku 1721. Pře chrámem můžeme spatřit barokní sochu Panny Marie Bolestné z roku 1725, při silnici k zámku sv. Šebastiána z roku 1714, pod náměstím na mostě přes potok sv. Jana Nepomuckého z roku 1713 doprovázený sv. Václavem z roku 1888. Převzato z knihy Poutní místa v Čechách, vydalo nakladatelství Debora v roce 1995. Poutě a pobožnosti Hlavní pouť: neděle po 16. 7. - Panna Maria Karmelská titulární ke sv. Janu Křtiteli

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube