07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Babice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše svatá s adorací
Mše svatá s adorací, první pátek v měsíci
18:45 - 19:15
Občerstvení na faře
19:15 - 19:45
Promítání filmu (v kostele)
20:00 - 20:30
Liturgická hudba 19. století - varhany Pavel Pelikán, zpěv Šárka Brantalová
VARHANY PAVEL PELIKÁN ZPĚV ŠÁRKA BRANTALOVÁ
20:45 - 21:00
Přímluvné prosby, zpěv s kytarou, závěrečné požehnání

Celovečerní program:

Co Ti na srdci leží...
Pokud si přejete, můžete napsat na lístek připravený v kostele poděkování nebo prosbu, která bude vložena do společné modlitby před závěrečným požehnáním.
Zapal si svíci v kostele
Zapalte si svíčku na vlastní úmysl.

Informace o kostele

GPS: 49°7'18.285"N, 17°28'48.647"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavlína Lukášová

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v centru obce, asi 100 metrů od autobusové zastávky Babice, pošta. Nejbližší železniční stanicí jsou Huštěnovice (vzdušnou čarou 1,3 km). Poblíž kostela je několik menších parkovišť.

Na sklonku 19. století postavili místní lidé kapli sv. Cyrila a Metoděje, která se ve 30. letech stala farním kostelem. I vesnické kostelíky mají své pamětihodnosti: v tom našem byl roku 1904 pokřtěn významný biblista a překladatel Nového zákona ThDr. Pavel Škrabal OP. Letos v září si také připomeneme 30 let od primiční mše svaté babického rodáka P. Milana Ryšánka, nyní děkana v Konici.

V 80. letech proběhly opravy stavby i jejího interiéru, v mnohém ovlivněné podmínkami doby. V roce 2016 na to navázala rozsáhlá rekonstrukce. Dřívější šedou fasádu nahradily odstíny žluté a bílé, které připomínají původní vzhled. Opravu kostela jsme přihlásili do soutěže Má vlast cestami proměn a vrámci ČR jsme se umístili na 6. místě. Kostel dál slouží svému účelu a kromě pravidelných bohoslužeb se v něm setkáváme i ve chvílích, které připomínají, že lidský život začíná, ale také končí.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube