28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Babice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 28. května 2021

20:00 - 22:00
Nasvícení kostela svíčkami
20:05 - 20:15
Ponořte se do tónů varhan
Do meditativní četby starozákonních žalmů nás uvedou tóny varhan v podání pana Josefa Omelky.
20:15 - 21:45
Čtení z knihy Žalmů
Jsme srdečně zváni ke společnému čtení i poslechu vybraných žalmů v přebásnění V. Renče a tiché meditaci. Co zaslechneme po ztišení v měsících karantény? Četba se bude střídat s hudbou v podání tria Duo.
21:45 - 22:00
Požehnání
Požehnání pro obyvatele obou obcí naší farnosti. V modlitbě se připojíme k prosbám, které se během večera shromáždí na lístcích připravených v kostele.

Celovečerní program:

Co Ti na srdci leží...
Pokud si přejete, můžete napsat na lístek připravený v kostele poděkování nebo prosbu, která bude vložena do společné modlitby před závěrečným požehnáním.
Osobní rozhovor s duchovním
Pro zájemce o osobní rozhovor bude duchovní k dispozici na faře od 20:30 do 21:30 (v případě zájmu také mimo tuto dobu - stačí v kostele požádat o rozhovor).
P.S.:
...kostel sám je program a pozvat druhé, aby chvíli setrvali v jeho tichu, je to nejlepší, co jim můžeme nabídnout (arc. Jan Graubner, 28. 5. 2020).

Informace o kostele

GPS: 49°7'18.285"N, 17°28'48.647"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Káňa

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v centru obce, asi 100 metrů od autobusové zastávky Babice, pošta. Nejbližší železniční stanicí jsou Huštěnovice (vzdušnou čarou 1,3 km). Poblíž kostela je několik menších parkovišť.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20.05.2021)

Ne
7:15 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
18:00 celý rok, každý týden

Na sklonku 19. století postavili místní lidé kapli sv. Cyrila a Metoděje, která se ve 30. letech stala farním kostelem. I vesnické kostelíky mají své pamětihodnosti: v tom našem byl roku 1904 pokřtěn významný biblista a překladatel Nového zákona ThDr. Pavel Škrabal OP. Letos v září si také připomeneme 30 let od primiční mše svaté babického rodáka P. Milana Ryšánka, nyní děkana v Konici.

V 80. letech proběhly opravy stavby i jejího interiéru, v mnohém ovlivněné podmínkami doby. V roce 2016 na to navázala rozsáhlá rekonstrukce. Dřívější šedou fasádu nahradily odstíny žluté a bílé, které připomínají původní vzhled. Opravu kostela jsme přihlásili do soutěže Má vlast cestami proměn a vrámci ČR jsme se umístili na 6. místě. Kostel dál slouží svému účelu a kromě pravidelných bohoslužeb se v něm setkáváme i ve chvílích, které připomínají, že lidský život začíná, ale také končí.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube