12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Huštěnovice, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 12. června 2020

17:00 - 19:00
Blokové cvičení z náboženství :-)
Řada zastavení s plněním úkolů a rouškou, po splnění možnost získání jedničky na vysvědčení a nanuk k tomu.
17:00 - 22:00
Výstava o životě Matky Vojtěchy
Vzpomínka na Matku Vojtěchu, rodačku z Huštěnovic
20:00 - 20:30
Tiché posezení či rozjímání v kostele
20:20 - 20:30
Rozsvěcování svící v kostele
20:30 - 21:30
Krátká zamyšlení a krátké písně
Program schóla
21:30 - 22:00
Adorace a požehnání přítomným a vesnici
22:00 - 22:00
Ukončení Noci kostelů

Informace o kostele

WWW: http://www.farhustenovice-cz.webnode.com

GPS: 49°6'24.140"N, 17°27'56.911"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Radka Batůšková

Zajímavý pohled skýtá návštěvníkům Huštěnovic novogotická stavba kostela sv. Anny, která je náročnou historizující architekturou tvořící výraznou dominantu uprostřed historické zástavby obce. Chrám byl postaven v letech 1873-1877 jako náhrada za kapli sv. Anny z roku 1828, v níž se konaly bohoslužby jednou ročně a kterou po jeho  stavbě zbourali. Kapli předcházela zvonice z josefínské doby. Před jejím vznikem byly údajně na stejném místě vykopány základy ke stavbě kostela, ale k realizaci z neznámých důvodů nikdy nedošlo. Avšak myšlenka vystavět v Huštěnovicích vlastní kostel byla neustále velmi živá a zakrátko se stala naléhavou, jelikož nepřetržitá docházka věřících na bohoslužby do Starého Města a Uherského Hradiště byla neudržitelná. V roce 1872 se obecní výbor za souhlasu veškerého obyvatelsva rozhodl chrám postavit. K tomuto účelu byl ihned zvolen zvláštní kostelní výbor, ve kterém figurovali Jindřich Erazim Vitásek, františkán z Uherského Hradiště a čestný občan Huštěnovic, Petr Habáň, František Varmuža, Antonín Kašpárek, Hynek Adamčík a Antonín Veselý. Stavba byla svěřena hradišťskému staviteli Schaniakovi. Dne 26. 7. 1873 došlo k slavnostnímu položení základního kamene a zároveň i k jeho posvěcení P. Františkem Michalským z Uherského Hradiště.

K slavnostnímu vysvěcení kostela sv. Anny v Huštěnovicích došlo 26. července 1877. Pro své umělecké a architektonické kvality byl kostel sv. Anny v roce 1995 prohlášen za kulturní památku.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube