07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jesenec, kostel sv. Libora

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:15
Zahájení
18:15 - 18:30
Gregoriánský chorál
ukázky z pokladu Církve
18:30 - 19:15
My zpíváme, víme komu
vystoupení mládežnické scholy Skřivánci pod vedením Františka Hájka nejml.
19:15 - 20:15
Zvony a srdce
...historie moravského zvonařství, zvony Konicka. RNDr. Mgr. František John, Ph.D., arcidiecesní kampanolog
20:15 - 21:00
Kdo zpívá, dvakrát se modlí
Vystoupení scholy při kostelu sv. Libora pod vedením MUDr. Karla Martínka

Informace o kostele

Architektem kostela, postaveného na začátku 18. stol., byl J. B. Santini Aichl. Kostel byl zasvěcen sv. Liborovi (Liboriovi), který byl uctíván jako pomocník nemocných a byl vystavěn na přání šlechtičny Zuzany Kateřiny Liborie z Dietrichsteina, rozené ze Zástřizlí, která takto chtěla poděkovat za uzdravení ve své rodině. Pouť zde probíhá v neděli po svátku sv. Libora (23.července).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube