28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Jesenec, kostel sv. Libora

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 17:45
Májová pobožnost (popř. pobožnost ke sv. Josefu)
18:00 - 18:15
Z historie kostela sv. Libora v Jesenci
Tradiční stručné připomenutí bohaté historie našeho chrámu.
18:30 - 19:00
Gregoriánský chorál I.
amatérské ukázky z pokladu Církve
19:00 - 19:45
Působení sester dominikánek v Jesenci
(Mgr. Anna Burgetová)
20:00 - 20:45
Současnost České kongregace sester dominikánek
život v řádu, řád v životě (S. M. Vincenta, OP, a S. M. Guzmana, OP)
21:00 - 21:30
Gregoriánský chorál II.
amatérské ukázky z pokladu Církve

Informace o kostele

Architektem kostela, postaveného na začátku 18. stol., byl J. B. Santini Aichl. Kostel byl zasvěcen sv. Liborovi (Liboriovi), který byl uctíván jako pomocník nemocných a byl vystavěn na přání šlechtičny Zuzany Kateřiny Liborie z Dietrichsteina, rozené ze Zástřizlí, která takto chtěla poděkovat za uzdravení ve své rodině. Pouť zde probíhá v neděli po svátku sv. Libora (23.července).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube