10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Kašava, kostel sv. Kateřiny

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 00:00
Zahájení
Uvedení do programu
18:10 - 00:00
Vystoupení ZUŠ Morava
Žesťový kvintet pod vedením Petra Černocha
18:35 - 00:00
Povídání o architektuře
Miriam Langerová
19:00 - 00:00
Cimbálový koncert
Cimbálová muzika ZUŠ Morava pod vedením Anežky Tkáčové
19:40 - 00:00
Kašavští chlapi
Vystoupení mužského souboru z Kašavy
20:00 - 00:00
Ukončení programu

Informace o kostele

GPS: 49°17'54.420"N, 17°47'16.189"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jan Mach

Návaznost na dopravu:

Do Kašavy je možné se dostat autobusovým spojením ze Zlína, Fryštáku, nebo Bystřice pod Hostýnem.

 

  Obec Kašava se poprve připomíná r. 1371.Podle zprávy z r.1440 náležela do lukovského panství. Legenda vypráví, že kdysi kašavští chtěli postavit kostel na kopci v lokalitě "Na vinohrádku". Když ovšem začali stavět, zjevila se Panna Maria a žádala je, aby byl kostel postaven pod kopcem. Kašavští však nedbali a pokračovali ve stavbě. Jednoho dne přišli k nedokončenému kostelu a místo něj bylo na kopci jezírko stejně veliké jako základy kostela. Stavba se propadla do země.  Toto jezírko můžete najít na naučné stezce na konci nově vybudované křížové cesty.

Podle dochovaných pramenů kostel v Kašavě existoval pravděpodobně již v první polovině 15 stol. a byl zasvěcen sv. Kateřině.  V 16.stol. však duchovní správa v Kašavě zanikla, ale dřevěný kostelík i se hřbítovem kolem něj, zůstal až do r. 1690, kdy už byl na spadnutí. V té době byla Kašava spravována farářem ze Slušovic. Tehdejší farář P. Martin Řepka se rozhodl, že spolu s farníky postaví kostel nový a základní kámen byl položen 31.7.1740. P. Řepka však zemřel na následky týrání pruskými vojsky a stavba byla pozastavena. Obnovena byla za jeho nástupce P. Karla Bezruče. Na náklady patrona hraběte Jana Bedřicha Seilern-Aspanga byla stavba dokončena,  kostel byl benedikován 9.5.1745 a zasvěcen sv. Kateříně. Před rokem 1760 zde byla opět obnovena duchovní správa a přifařeny obce Vlčková a Držková.

Nádherný svatostánek zlacený a zdobený drahokamy věnovala hraběnka Sarolta Seilern-Aspang a byl postaven Františkem Kadeřábkem z Prahy. Kostel i hlavní oltář byl posvěcen 2.8.1914 světícím biskupem olomouckým Dr. Karlem Wisnarem.

Za zmínku stojí zvon z r. 1390, který pochází z hradu Lukova a přežil obě světové války a patří k nejstarším na Moravě.

Kostel prošel v posledních letech komplexní rekonstrukcí. Získal novou červeně mramorovanou dlažbu,výmalbu i  vybavení.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube