07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Prostějov, kaple sv. Anny

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 19:00
MODLITBA RŮŽENCE
Po modlitbě následuje krátký výklad o historii kaple.
19:00 - 22:00
TÓNY KLASIKŮ K MEDITACI A ZTIŠENÍ
Reprodukovaná hudba klasiků (Vivaldi, Haydn, Mozart).
22:00 - 22:05
ZÁVĚR A ROZLOUČENÍ
Společná modlitba na závěr.

Informace o kostele

WWW: https://povyseni.dpv.cz

GPS: 49°28'2.846"N, 17°5'41.169"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eva Stančíková

Drozdovice je dnes vlastně jen jedna z mnoha ulic v Prostějově. Původně se jednalo o bohatou obec založenou v první pol. 12. stol., kdy je jmenována v biskupské listině Olomouce. V r.1516 byla zakoupena městem a trvale připojena k Prostějovu. Především majetným sedlákům nebyla milá dlouhá cesta do blízkých Mostkovic na mši svatou. A tak se prý stalo, že se selky Aničky domluvily, že by bylo dobré postavit si na dědině vlastní kapli, kde by velebníček z Mostkovic každou neděli dojížděl. A jak to doposud bývá, přemluvily své mužské k tomuto dílu. A tak v letech 1743 - 1745 byla na místě bývalého morového hřbitůvku vybudována v barokním slohu kaple, která nemohla být zasvěcená nikomu jinému než sv.Anně.

Vnitřní zařízení oltář a obětní stůl je mimořádně cenné.

 

O 40 let později přišla pohroma. Podle císařského dekretu označili úředníci kapli za nepotřebnou a doporučili Drozdovickým zbourat. A to neznáte Hanáky! Složili se a za 180 zlatých kapli koupili. V roce 1864 se tam sloužila slavná mše. Kaple byla opět ohrožena v padesátých letech, kdy překážela výstavbě sídliště. Drozdovičtí ji i tentokrát proti mocným uhájili. 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube