24.05.19
NOC KOSTELŮ

Lukov, kostel sv. Josefa

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:30 - 19:00 Prohlídka kostela s výkladem
18:30 - 21:00 Prohlídka věže
Po skupinkách (4-5 lidí) podle zájmu
19:00 - 19:35 Májová pobožnost - Combat Rosary
19:45 - 20:10 Vystoupení lukovské scholy
20:15 - 20:45 Pouť ke hrobu sv Jakuba
Povídání o pouti do Santiaga de Compostella s Olgou Skovajsovou doplněnou promítáním fotografií.
21:00 - 22:00 Koncert žáků ZUŠ Morava
Koncert žáků p. Milana Přívary a jeho Bandu
22:00 - 22:30 Tiché rozhovory - Aleš Kincl
Pásmo autorské poezie doplněné hudbou
22:30 - 23:00 Závěrečná modlitba

Informace o kostele

WWW: http://www.falukov.cz

Adresa kostela: Pod Kaštany 79

GPS: 49°17'26.644"N, 17°43'54.554"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jan Mach

Návaznost na dopravu:

Lukov se nachází na cestě z Fryštáku do Slušovic. Je snadno dostupný autobusem ze Zlína, nebo z Fryštáku.

 

Obec Lukov se rozkládá v údolí pod středověkým hradem stejného jména, o němž je zmínka už r. 1219.  V areálu hradu stávala kaple sv. Jana o niž se zmiňuje odpustková listina papeže Bonifáce IX. r. 1392. Tato kaple dlouhá staletí sloužila jako bohoslužebné místo i pro lidi z podhradí. Po opuštění hradu spávce panství Jan Josef hrabě Seilern -Anspang začal se stavbou kostela i samostané fary.

Kostel byl benedikován 25.srpna 1814 P. Martinem Rektoříkem, víceděkanem a farářem v Kralicích. 19.října 1930 byl vysvěcen olomouckým biskupem Msgre. Janem Stavělem. Na počest zakladatele byl zasvěcen sv. Josefovi. Kostel je jednolodní s délkou 28,5 m. a výškou 11,37 m. Výška věže je 27 metrů.

Hlavní oltář, který daroval hrabě Seilern se nedochoval. Dnešní oltář byl přivezen ze zrušeného kostela sv. Mikuláše v obci Velká Střelná na Libavě r. 1955. Obraz nad oltářem znázorňuje úmrtí sv. Josefa a je věnován také hrabaty ze Seilernu r. 1813. Maloval ho víděňský malíř Georg Schillingger. Dalším skvostem darovaným správci panství jsou kromě křížové cesty také dva křišťálové, benátské lustry zdobící presbytář kostela. 

Varhany pocházejí z r. 1854 a byly vyrobeny bratry Šídlovými ze Zubří. Zabradlí kruchty zdobí plastika sv. Jiřího , která nese letopočet 1445 a je pravděpodobnou památkou na hradní kapli a významný rod Štemberků.

Káždého návštěvníka na první pohled jistě upoutá nádherná ornamentální výzdoba kostela, kterou nechal na své náklady zhotovit P. Adolf Pírek. Malbu provedl Jan Ježek z Bystříce pod Hostýnem r. 1930. Malby byly už dvakrát renovovány..

Obětní stůl ,ambon, sedes stejně jako betlém, sochy světců a andělů na kůru byly pořízeny většinou z prostředků P. Václava Divíška akademickým řezbářem Miroslavem Háchou ze Sedlčan.

Na věži se nalézá 6 zvonů. Po zrekvírování původních r. 1942 na válečné účely, byl převezen jeden zvon z věže zámku v Lešné z r. 1889. Farář Antonín Urban daroval v roce 1976 bronzový zvon "Antonín Paduánský". Další tři zvony byly pořízeny r. 1996 a to "sv.Petr" od Obce Lukov, "sv. Maxmilián Kolbe" od občanů a farníků z Lukova a poslední "Marie Terezie Sörerová" na nějž přispěl kromě milodarů P. Václav Divíšek. Posledním zvonem na věži je malý umíráček.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube