07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Napajedla, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:30 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:45 - 18:30
Mše svatá
18:30 - 20:00
Ticho jako v kostele
Možnost přímluvné modlitby
20:00 - 21:00
Večer chval

Informace o kostele

Naproti starého zámku stojí barokní budova fary, která byla postavena v 80-tých letech 17. století a tvoří jednotný komplex s kostelem sv. Bartoloměje, ke kterému vystoupáte po majestátním schodišti, lemovaném sochami národních světců.  Kostel byl vystavěn v letech 1710-1712 a při jeho stavbě bylo použito některých stavebních prvků a soch ze starého kostela, např. kamenných soch sv. Petra a Pavla, umístěných v průčelí chrámu. Nad portálem hlavního vchodu je vsazen erb rodu Rotalů, který přidržují dva andělé a letopočet dokončení stavby r. 1712. Po stranách hlavního vchodu jsou zasazeny dva renesanční náhrobky Bedřicha a Bartoloměje ze Žerotína, datované rokem 1568. Ze starého kostela sem byly přeneseny i dřevěné sochy apoštolů (sv. Matouš, Marek, Lukáš a Jan). Oltářní obraz umučení svatého Bartoloměje je dílem Fr. Kančice z roku 1809. Barevné vitráže nad kněžištěm pocházejí z konce minulého století. V kostelní věži jsou dnes dva zvony. Nejrozsáhlejší úprava interiéru byla provedena na přelomu 19. a 20. století.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube