28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Olomouc-Hodolany, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:40
Mše svatá
19:30 - 20:00
Půlhodinka varhanní hudby
Přijďte si poslechnout zvuk místních varhan po generální rekonstrukci.
21:00 - 22:00
Modlitba ženy
Rozjímavá modlitba s písněmi chval v přítmí kostela, inspirovaná a vytvořená ženami z farnosti.

Informace o kostele

Kostel farnosti Hodolany v Olomouci, zasvěcený Panně Marii Pomocnici křesťanů, se začal stavět v roce 1984. Mše svatá zde byla poprvé sloužena po jeho dobudování v roce 1907. Stavba je provedena v renesančním slohu s výškou věže 31 metrů. Farním kostelem byl ustanoven v roce 1932 arcibiskupem Prečanem. Varhany byly pořízeny v roce 1912, několikrát opravovány a od roku 2016 rekonstruovány a rozšířeny. Farnost Hodolany je tvořena částí Staré a Nové Hodolany, ulicí U Bystřičky, městskou částí Bělidla a jako samostatná farnost je ustanovena od roku1940.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube