28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Uherské Hradiště, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:45
Mše svatá
18:50 - 19:25
Ave Maria
Vystoupení schóly - písně a recitace.
19:30 - 19:55
Prohlídka kostela a oratoře
Chrámovým prostorem provede Petr Hvožďa.
20:00 - 20:40
Škola křesťanská
Výběr z barokního díla františkána Hugolína Gavloviče představí Klára Vojtková.
20:45 - 21:10
Člověk a jeho slovo
Filmová projekce myšlenek papeže Františka k současné situaci.
21:15 - 21:45
Noční prohlídka kostela a oratoře
Chrámové prostředí trochu jinak s bratrem františkánem Felixem.

Informace o kostele

Adresa kostela: Mariánské náměstí

GPS: 49°4'13.975"N, 17°27'37.080"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Adamcová

Klášter a kostel Zvěstování Panny Marie byli po mnoha nesnázích dostavěny v první čtvrtině 18. století. Původně gotický sloh nahradily barokní prvky. Klášter stojí na čtvercovém půdorysu s rajským dvorem a nejstarší studnou ve městě. Dominantou klášterního komplexu je vysoká věž s barokizující bání. Pamětní cedule v přízemí připomíná místo původní zbořené kaple sv. Rozálie. Vstupní portál je ozdoben boltcovými kartušemi se znakem uherské františkánské provincie. V přízemí jsou barokní lunetové klenby. V klášterním refektáři s ojedinělou štukovou výzdobou můžeme obdivovat nástěnné malby, lunety s vyobrazením postav františkánských světců, deskové obrazy líčící tragické chvíle mnichů-mučedníků a cenné barokní vybavení. Františkánský klášter byl rekonstruován a poté získal titul Dům roku 1996. Po roce 1989 obnovili bratři v Uherském Hradišti řeholní život, avšak bydlí nyní v domě na náměstí.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube