24.05.19
NOC KOSTELŮ

Štěnovice, kostel sv. Prokopa

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:30 - 18:20 Mše svatá
celebruje P. Robert Jasiulewicz
18:20 - 18:25 Štěnovický zvon vítá příchozí
po pětileté odmlce vzniklé závadou
18:25 - 18:30 Přivítání účastníků
organizátory večera
18:30 - 19:00 Schola u redemptoristů
hudební vystoupení smíšeného pěveckého sboru z kůru kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni pod vedením Ing. Antonína Švehly
19:00 - 19:30 Ze Španělska do Čech
Řád Trinitářů, sv Terezie z Avily, Pražské Jezulátko, Santa Maria della Vittoria - přednáška Pabla Chacóna
19:30 - 20:00 The Foamies
Hudební vystoupení studentů ZČU
20:00 - 20:15 Via Dolorosa
Povídání a zajímavosti o místní Křížové cestě
20:15 - 20:45 Prohlídka kláštera a farní zahrady
čas na sousedská setkávání a občerstvení
20:45 - 21:15 Hleď, mocný Hospodine
Biblické náměty v hudbě - hudební vystoupení Jany a Petry Boučkových, moderuje P. Robert
21:15 - 21:45 Varhanní půlhodinka
varhanice Lenka Vašková - čas na ztišení, meditaci, adoraci
21:45 - 22:00 Slavnostní rozsvícení věžičky
nově osvícený sanktusník jako maják víry a naděje

Informace o kostele

WWW: https://www.rkfp.cz

GPS: 49°40'14.466"N, 13°23'55.272"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michal Plzák

 

Raně barokní polozapomenutý romantický dům, jehož historie sahá do předbělohorské doby, kdy si ves v 60. letech 16. století koupil plzeňský hejtman Arnošt Bernklau ze Schönreuthu a postavil tehdy výstavný panský statek. V roce 1620 byl v prvním patře   vyrabovaného domu nalezen poškozený obrázek adorace Ježíše Krista, později nazvaný Obraz Panny Marie Vítězné. Kostelní vestavba pochází z poloviny 18. století, kdy zde v nově založeném klášteříku pobývali několik desetiletí španělští mniši z řádu Trinitářů. Dům s kostelem a rozlehlou obnovenou zahradou je příležitostně během každého roku - nejen o mších -  zpřístupňován v době koncertů, výstav, dětských akcí či duchovních setkání již od roku 2008. Stal se jedním z pevných míst festivalu staré hudby Haydnovy hudební slavnosti.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube