10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Štěnovice, kostel sv. Prokopa

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 19:30
Matěj Müller - klavírista a hudební skladatel
průřez klavírní tvorbou
19:30 - 19:45
Jan z Mathy a Felix z Valois
přednáška PhDr. Aleny Vlčkové o zakladatelích řádu Trinitářů
19:45 - 20:15
Schola u redemptoristů
duchovní skladby smíšeného pěveckého sboru
20:30 - 21:00
PročNe
vokálně instrumentální skupina
21:00 - 23:00
SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
čas na kus řeči v rozlehlé farní zahradě

Informace o kostele

WWW: https://www.rkfp.cz

GPS: 49°40'14.466"N, 13°23'55.272"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michal Plzák

 

Raně barokní polozapomenutý romantický dům, jehož historie sahá do předbělohorské doby, kdy si ves v 60. letech 16. století koupil plzeňský hejtman Arnošt Bernklau ze Schönreuthu a postavil tehdy výstavný panský statek. V roce 1620 byl v prvním patře   vyrabovaného domu nalezen poškozený obrázek adorace Ježíše Krista, později nazvaný Obraz Panny Marie Vítězné. Kostelní vestavba pochází z poloviny 18. století, kdy zde v nově založeném klášteříku pobývali několik desetiletí španělští mniši z řádu Trinitářů. Dům s kostelem a rozlehlou obnovenou zahradou je příležitostně během každého roku - nejen o mších -  zpřístupňován v době koncertů, výstav, dětských akcí či duchovních setkání již od roku 2008. Stal se jedním z pevných míst festivalu staré hudby Haydnovy hudební slavnosti.

Zdejší program Noci kostelů lze krásně zkombinovat s návstěvou kaple sv. Vojtěcha v Nebílovském Borku, která patří pod naši správu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube