28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Štěnovice, kostel sv. Prokopa

Program Noci kostelů 28. května 2021

19:00 - 19:45
Mše svatá
celebruje P. Robert Jasiulewicz hudební doprovod Lenka Vašková
20:00 - 20:30
THE FOAMIES
studentská vokální skupina
20:45 - 21:00
TEREZIE HRABĚNKA PÖTTINGOVÁ
o zakladatelce a donátorce zdejšího kostela z rodu Michnů z Vacínova vypráví kronikářka obce PhDr. Alena Vlčková
21:00 - 21:30
NAŠI SVATÍ OCHRÁNCI
připomínka letošního roku sv. Josefa a 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého hudba a zpěv Jana a Petra Boučkovy, slovem doprovází P. Robert Jasiulewicz
21:30 - 23:00
SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
čas na kus řeči v rozlehlé farní zahradě

Informace o kostele

WWW: https://www.rkfp.cz

GPS: 49°40'14.466"N, 13°23'55.272"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michal Plzák

 

Raně barokní polozapomenutý romantický dům, jehož historie sahá do předbělohorské doby, kdy si ves v 60. letech 16. století koupil plzeňský hejtman Arnošt Bernklau ze Schönreuthu a postavil tehdy výstavný panský statek. V roce 1620 byl v prvním patře   vyrabovaného domu nalezen poškozený obrázek adorace Ježíše Krista, později nazvaný Obraz Panny Marie Vítězné. Kostelní vestavba pochází z poloviny 18. století, kdy zde v nově založeném klášteříku pobývali několik desetiletí španělští mniši z řádu Trinitářů. Dům s kostelem a rozlehlou obnovenou zahradou je příležitostně během každého roku - nejen o mších -  zpřístupňován v době koncertů, výstav, dětských akcí či duchovních setkání již od roku 2008. Stal se jedním z pevných míst festivalu staré hudby Haydnovy hudební slavnosti.

V letošním roce můžete náš program Noci kostelů 2021 zkombinovat s návstěvou kaple sv. Vojtěcha v Nebílovském Borku, která patří pod naši správu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube