25.08.18
NOC KOSTELŮ

Štěnovice, kostel sv. Prokopa

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:00 - 18:30 Zahájení
Historie stavby (MUDr. Jiří Albrecht) Vyprávění o sv.Prokopovi, patronovi našeho kostela ('Ludmila Trhlíková) Ze Štěnovic do Říma (Michal Plzák)
18:30 - 19:00 Schola u redemptoristů
hudební vystoupení scholy kostela sv. Jana Nepomuckého pod vedením ing. Antonína Švehly
19:00 - 19:30 Prohlídka kostela a bývalého kláštera včetně přilehlé zahrady
názorné představení artefaktů zmíněných při zahájení
19:30 - 20:00 Starý zákon - vyhnání z ráje
přednáška (Radim Teodor Bílek DiS.)
20:00 - 20:30 Mniši a káva
čas na sousedská setkávání
20:30 - 21:00 Bože před tvou velebností
hudební vystoupení Petry a Jany Boučkových
21:00 - 21:30 Naplnění Starého zákona
přednáška (Radim Teodor Bílek DiS,)
21:30 - 22:30 Volná prohlídka, meditace
hudební doprovod na varhany - Lenka Vašková

Celovečerní program:

10.výročí
Nejen 10. Noc kostelů, ale také 10.výročí zahájení obnovy kláštera a zahrady jako místa setkávání nejen o mších
Malá výstava o zvonech a místních zaniklých sakrálních stavbách
Výstava připravená kronikářkou obce RNDr. Alenou Vlčkovou

Informace o kostele

WWW: https://www.rkfp.cz

GPS: 49°40'14.466"N, 13°23'55.272"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: MUDr. Jiří Albrecht

 

Raně barokní polozapomenutý romantický dům, jehož historie sahá do předbělohorské doby, kdy si ves v 60. letech 16. století koupil plzeňský hejtman Arnošt Bernklau ze Schönreuthu a postavil tehdy výstavný panský statek. V roce 1620 byl v prvním patře   vyrabovaného domu nalezen poškozený obrázek adorace Ježíše Krista, později nazvaný Obraz Panny Marie Vítězné. Kostelní vestavba pochází z poloviny 18. století, kdy zde v nově založeném klášteříku pobývali několik desetiletí španělští mniši z řádu Trinitářů. Dům s kostelem a rozlehlou obnovenou zahradou je příležitostně během každého roku - nejen o mších -  zpřístupňován v době koncertů, výstav, dětských akcí či duchovních setkání již od roku 2008. Stal se jedním z pevných míst festivalu staré hudby Haydnovy hudební slavnosti.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube