12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Štěnovice, kostel sv. Prokopa

Program Noci kostelů 12. června 2020

18:00 - 19:00
Mše svatá
19:00 - 19:30
MlsNoty
vokální kvintet z Plzně
19:30 - 19:40
Páter Václav Růžička
zavzpomínání na 70.výročí zatčení posledního štěnovického faráře
19:40 - 20:00
The Foamies
studentská vokální skupina
20:00 - 20:30
Štěnovický Pantheon
"procházka" po stropě kostela
20:30 - 21:15
Život v písni
Český kancionál v podání Jany a Petry Boučkových, moderuje P .Robert
21:15 - 21:30
Svěcení památného kříže
slavnostní akt u příležitosti 400.výročí nálezu obrazu Panny Marie Vítězné ve Štěnovicích
21:15 - 21:45
Schola u redemptoristů
hudební vystoupení Scholy pod vedením Ing.Antoníny Švehly na farní zahradě u nového kříže
21:45 - 00:00
Ztišení a meditace
čas na sousedská setkávání, malé občerstvení, meditaci

Informace o kostele

WWW: https://www.rkfp.cz

GPS: 49°40'14.466"N, 13°23'55.272"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michal Plzák

Kostel sv.Prokopa Štěnovice kostel sv. Prokopa

 

Raně barokní polozapomenutý romantický dům, jehož historie sahá do předbělohorské doby, kdy si ves v 60. letech 16. století koupil plzeňský hejtman Arnošt Bernklau ze Schönreuthu a postavil tehdy výstavný panský statek. V roce 1620 byl v prvním patře   vyrabovaného domu nalezen poškozený obrázek adorace Ježíše Krista, později nazvaný Obraz Panny Marie Vítězné. Kostelní vestavba pochází z poloviny 18. století, kdy zde v nově založeném klášteříku pobývali několik desetiletí španělští mniši z řádu Trinitářů. Dům s kostelem a rozlehlou obnovenou zahradou je příležitostně během každého roku - nejen o mších -  zpřístupňován v době koncertů, výstav, dětských akcí či duchovních setkání již od roku 2008. Stal se jedním z pevných míst festivalu staré hudby Haydnovy hudební slavnosti.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube