28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:05
Vyzvánění zvonů
18:00 - 21:30
Individuální prohlídka interiéru kostela a venkovních prostor
Ze života farnosti (výstava fotografií) - Aktivita pro rodinu s dětmi - Zapal svíčku za sebe, za druhé - Čí je to socha? - Prohlídka kůru a varhan - Krátké varhanní vstupy - Bible inspiruje - Certifikát pozorného návštěvníka
21:30 - 22:00
Večerní modlitba a zakončení
Modlitba na úmysly návštěvníků a na zakončení dne.

Informace o kostele

WWW: http://farnostmh.cz

Adresa kostela: Stojanovo nám.

GPS: 49°49'56.474"N, 18°15'23.761"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Smolek

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 19.05.2021)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
17:00 celý rok, každý týden
So
17:30 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Kostel Panny Marie Královny stojí v Mariánských Horách od roku 1908. Od svého počátku až do současné doby slouží pro potřeby věřících, kteří se hlásí k římskokatolické církvi. Kostel byl původně projektován pro 3 500 osob. I když se jedná o třetí největší chrám v Moravskoslezském kraji, na nedělní bohoslužby do něj aktuálně přijde méně než dvě stě věřících. V kostele se konají pravidelné bohoslužby, křtiny, svatby, pohřby. Několikrát do roka je využíván pro hudební koncerty. Školám a školkám a jiným skupinám zájemců je nabízena prohlídka s výkladem.

Novobarokní stavba s vnitřní výbavou v několika různých uměleckých stylech svědčí o bouřlivých proměnách Ostravy před a po první světové válce. Technické řešení železného krovu, betonové klenby i betonových věží zachycuje nové pojetí konstrukce sakrálních staveb na začátku 20. století. Proto je kostel zapsán mezi kulturní památky. Budoucnost tohoto chrámu bude záviset na náboženských a socioekonomických proměnách regionu v nejbližších desetiletích.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube