07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Mariánské Hory, kostel Panny Marie Královny

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmh.cz

Adresa kostela: Stojanovo náměstí

GPS: 49°49'56.474"N, 18°15'23.761"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Smolek

Kostel Panny Marie Královny stojí v Mariánských Horách od roku 1908. Od svého počátku až do současné doby slouží pro potřeby věřících, kteří se hlásí k římskokatolické církvi. Kostel byl původně projektován pro 3 500 osob. I když se jedná o třetí největší chrám v Moravskoslezském kraji, na nedělní bohoslužby do něj aktuálně přijde méně než dvě stě věřících. V kostele se konají pravidelné bohoslužby, křtiny, svatby, pohřby. Několikrát do roka je využíván pro hudební koncerty. Školám a školkám a jiným skupinám zájemců je nabízena prohlídka s výkladem.

Novobarokní stavba s vnitřní výbavou v několika různých uměleckých stylech svědčí o bouřlivých proměnách Ostravy před a po první světové válce. Technické řešení železného krovu, betonové klenby i betonových věží zachycuje nové pojetí konstrukce sakrálních staveb na začátku 20. století. Proto je kostel zapsán mezi kulturní památky. Budoucnost tohoto chrámu bude záviset na náboženských a socioekonomických proměnách regionu v nejbližších desetiletích.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube