24.05.19
NOC KOSTELŮ

Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 19:00
Mše svatá
Mši doprovodí Rodinná schola ze Štípy, její součástí bude také katecheze pro děti.
19:00 - 22:30
Prohlídka věže, kůru a varhan
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod u vchodu do kostela.
19:00 - 22:00
Tvůrčí stan pro děti
Tvořivá dílna pro děti i rodiče ve stanu na náměstí.
19:00 - 19:50
Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela.
19:00 - 23:00
Udírna a občerstvení
19:00 - 23:00
Ochutnávka mešních vín a kavárnička
19:15 - 19:45
Plánovaná proměna okolí kostela
Prezentace architektonické studie okolí kostela, jejímž zpracovatelem je Atelier Flera pod vedením Ferdinanda Lefflera.
20:00 - 21:00
Cantica laetitia Zlín pod vedením sbormistra Josefa Surovíka
Koncert úspěšného pěveckého sboru, který získává pravidelně ocenění u nás i v zahraničí. Letos oslaví 15 let od svého založení.
21:10 - 22:30
Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela.
21:15 - 21:30
Mary’s Meals (Mariino jídlo)
Myšlenkou tohoto hnutí je dát dětem v nejchudších zemích světa jedno jídlo denně tam, kde se vzdělávají, neboť to znamená zajistit jim lepší budoucnost. S projektem a možností jeho podpory vás seznámí sestra Adéla Feitová.
21:30 - 22:00
Komentovaná prohlídka kostela
22:00 - 22:50
Varhanní hudba
Varhany postavili roku 1890 František Čapek a Max Zachistal z Kremže (nynější Rakousko) a štípský nástroj patří k jejich největším a nejkvalitnějším dochovaným dílům. K tichému rozjímání na ně zahrají manželé Tomáš a Lenka Kuběnovi.
22:50 - 23:00
Závěrečná modlitba

Informace o kostele

WWW: http://www.stipa.cz

GPS: Loc: 49°15'44.528"N, 17°42'56.058"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Bobál

Návaznost na dopravu:

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16.05.2019)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 celý rok, každý týden, v 17.45 modlitba večerních chval
18:00 celý rok, každý týden, mše svatá pro rodiny s dětmi
So
7:30 celý rok, každý týden
17:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, od 16:00 svátost smíření, 16:30 modlitba růžence, 17:45 adorace

O původu poutního místa ve Štípě je záznam v Pamětní knize farnosti Fryštacké (1617-1893), která je uložena ve Státním okresním archivu ve Zlíně.

Od nepamětných dob socha Panny Marie Štípské září milostmi a jest jedna ze tří nejstarších na Moravě. Už od 14. století  zde můžeme předpokládat poutě k Panně Marii do Štípy.

První písemná zmínka o obci a zároveň tak é o farnosti je z roku 1391 v souvislosti s obdarováním štípského kostela Ješkem ze Šternberka.

Historický vývoj Štípy je těsně spjat s blízkým hradem Lukovem, z kterého dnes zůstaly jen zříceniny, a celým lukovským panstvím, jehož součástí byla  Štípa až do roku 1849. Štípa hrála velkou roli jak z hlediska církevního, protože právě kostel ve Štípě sloužil jako významné poutní místo a přilehlý hřbitov k pohřbívání nejen místních obyvatel, ale také i majitelů lukovského hradu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube