28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 19:00
Mše svatá
Mši doprovodí Rodinná schola ze Štípy, její součástí bude také katecheze pro děti.
19:00 - 20:00
Prohlídka kostela
K dispozice je průvodce.
19:00 - 21:00
Prodej mešních vín v zákristii
20:00 - 20:30
Modlitba svatého růžence
20:30 - 22:00
Prohlídka kostela
K dispozici je průvodce.

Informace o kostele

WWW: http://www.stipa.cz

GPS: Loc: 49°15'44.528"N, 17°42'56.058"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Bobál

Návaznost na dopravu:

O původu poutního místa ve Štípě je záznam v Pamětní knize farnosti Fryštacké (1617-1893), která je uložena ve Státním okresním archivu ve Zlíně. Od nepamětných dob socha Panny Marie Štípské září milostmi a jest jedna ze tří nejstarších na Moravě. Už od 14. století zde můžeme předpokládat poutě k Panně Marii do Štípy. První písemná zmínka o obci a zároveň tak é o farnosti je z roku 1391 v souvislosti s obdarováním štípského kostela Ješkem ze Šternberka. Historický vývoj Štípy je těsně spjat s blízkým hradem Lukovem, z kterého dnes zůstaly jen zříceniny, a celým lukovským panstvím, jehož součástí byla Štípa až do roku 1849. Štípa hrála velkou roli jak z hlediska církevního, protože právě kostel ve Štípě sloužil jako významné poutní místo a přilehlý hřbitov k pohřbívání nejen místních obyvatel, ale také i majitelů lukovského hradu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube