25.08.18
NOC KOSTELŮ

Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:00 - 19:00 Mše svatá
Mši doprovodí Rodinná schola ze Štípy, její součástí bude také katecheze pro děti.
19:00 - 22:30 Prohlídka věže, kůru a varhan
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod u vchodu do kostela.
19:00 - 22:00 Tvůrčí stan pro děti
19:00 - 20:00 Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela.
19:00 - 23:00 Občerstvení
19:00 - 23:00 Výstava zakládací listiny kláštera a kostela ve Štípě
Součástí výstavy je věrná kopie zakládací listiny včetně podpisu a pečeti slavného Albrechta z Valdštejna. Loni jsme oslavili jubileum 400 let od této významné události.
19:00 - 23:00 Ochutnávka mešních vín
19:15 - 19:45 Kartuziáni ve Štípě
Prohlídka kostela se štípským farářem P. Františkem Sedláčkem.
20:00 - 21:00 Academica Musica Zlinensis – barokní hudba v barokním chrámu
V podání 2 fléten a bassa continua (kytara, čelo, el. cembalo) zazní díla mistrů J. D. Zelenky, J. S Bacha, A. Corelliho, H. Purcella, G. P. Telemanna a A. Falconieriho.
21:00 - 22:30 Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela.
21:15 - 21:45 Komentovaná prohlídka kostela
22:00 - 22:50 Varhanní hudba
Varhany postavili roku 1890 František Čapek a Max Zachistal z Kremže (nynější Rakousko) a štípský nástroj patří k jejich největším a nejkvalitnějším dochovaným dílům. Jejich píšťaly rozezvučí místní varhaníci – Lubomír Hnilica a Pravoslav Březík.
22:50 - 23:00 Závěrečná modlitba

Informace o kostele

WWW: http://www.stipa.cz

GPS: Loc: 49°15'44.528"N, 17°42'56.058"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Bobál

Návaznost na dopravu:

O původu poutního místa ve Štípě je záznam v Pamětní knize farnosti Fryštacké (1617-1893), která je uložena ve Státním okresním archivu ve Zlíně.

Od nepamětných dob socha Panny Marie Štípské září milostmi a jest jedna ze tří nejstarších na Moravě. Už od 14. století  zde můžeme předpokládat poutě k Panně Marii do Štípy.

První písemná zmínka o obci a zároveň tak é o farnosti je z roku 1391 v souvislosti s obdarováním štípského kostela Ješkem ze Šternberka.

Historický vývoj Štípy je těsně spjat s blízkým hradem Lukovem, z kterého dnes zůstaly jen zříceniny, a celým lukovským panstvím, jehož součástí byla  Štípa až do roku 1849. Štípa hrála velkou roli jak z hlediska církevního, protože právě kostel ve Štípě sloužil jako významné poutní místo a přilehlý hřbitov k pohřbívání nejen místních obyvatel, ale také i majitelů lukovského hradu.

Loni jsme oslavili významné jubileum: 400 let od vydání zakládací listiny kláštera a poutního chrámu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube