07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 23:00
Mariánské symboly očima dětí
Výstava pod širým nebem žáků ZUŠ Zlín.
18:00 - 19:00
Mše svatá
Mši doprovodí štípská schola, její součástí bude také katecheze pro děti.
19:00 - 21:30
Tvořivá dílna pro děti
Tvořivá dílna pro děti i rodiče – tentokrát na téma srdce.
19:00 - 22:30
Prohlídka věže, kůru a varhan
Tak schválně, kolik je to schodů až ke zvonům? Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela.
19:00 - 23:00
Kaple Svatého Eliáše
Možnost adorace, ztišení a soukromé modlitby před svatostánkem.
19:00 - 23:00
Proměny poutního místa a jeho okolí
Celovečerní projekce historických i současných fotografií poutního místa ve Štípě a jeho okolí v Kafárně.
19:00 - 23:00
Kafárna, ochutnávka mešních vín, udírna a občerstvení
Zveme Vás na výbornou kávu, ochutnávku mešních vín a další občerstvení do nově vybudovaného společenského sálu a jeho okolí.
19:10 - 19:55
Vystoupení žáků ZUŠ Morava a ZUŠ Zlín
Klavírní a varhanní vystoupení žáků ZUŠ Morava ze třídy Olgy Březíkové a Pravoslava Březíka, houslové vystoupení žáků ZUŠ Zlín ze třídy Pavla Březíka.
19:10 - 20:10
Prohlídka krypty
Jedna z posledních možností k prohlídce, krypta bude nejpozději v tomto století uzavřena :-) Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela.
20:00 - 20:20
Komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka kostela se štípským farářem, otcem Františkem Sedláčkem, zaměřená na symboliku klenby chrámu.
20:30 - 21:30
Koncert Pavla Březíka a jeho hostů – Od Waršavského koncertu až po ukulele
Účinkují: Pavel Březík – viola, Pravoslav Březík – klavír a cembalo, Emílie Adámková – klavír, Michal Pášma – kontrabas a ukulele a Olga Březíková – varhany.
21:40 - 22:30
Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela.
22:00 - 22:20
Komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka kostela s průvodcem.
22:50 - 23:00
Závěrečná modlitba a požehnání
Návštěvníkům Noci kostelů požehná P. František Sedláček, štípský farář.

Informace o kostele

WWW: http://www.stipa.cz

GPS: Loc: 49°15'44.528"N, 17°42'56.058"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Bobál

Návaznost na dopravu:

O původu poutního místa ve Štípě je záznam v Pamětní knize farnosti Fryštacké (1617-1893), která je uložena ve Státním okresním archivu ve Zlíně. Od nepamětných dob socha Panny Marie Štípské září milostmi a jest jedna ze tří nejstarších na Moravě. Už od 14. století zde můžeme předpokládat poutě k Panně Marii do Štípy. První písemná zmínka o obci a zároveň tak é o farnosti je z roku 1391 v souvislosti s obdarováním štípského kostela Ješkem ze Šternberka. Historický vývoj Štípy je těsně spjat s blízkým hradem Lukovem, z kterého dnes zůstaly jen zříceniny, a celým lukovským panstvím, jehož součástí byla Štípa až do roku 1849. Štípa hrála velkou roli jak z hlediska církevního, protože právě kostel ve Štípě sloužil jako významné poutní místo a přilehlý hřbitov k pohřbívání nejen místních obyvatel, ale také i majitelů lukovského hradu.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2022
Noc kostelů 2022
Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube