07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Liberec-Ruprechtice, kaple Panny Marie U Obrázku

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:30 - 23:00
Noc kostelů U Obrázku není v pátek 7.6., ale ve ČTVRTEK 6. června 2024 (POZOR ZMĚNA DATA!)
Pozor – program U Obrázku bude o den dříve, tedy ve čtvrtek 6. 6. 2024!
17:00 - 18:30
Kostel U Obrázku očima dětí - vernisáž výstavy
Krása a jedinečnost pohledu na oblíbený kostel U Obrázku na výstavě žákovských prací dětí ze ZŠ nám. Míru pod vedením Zuzany Pechové a Růženy Volné
17:30 - 18:00
Koncert staršího a mladšího pěveckého sboru
Vystoupí starší a mladší sbor ze ZŠ, Liberec, nám. Míru pod vedením Kristýny Čápové
18:00 - 19:00
Divadlo Na Kliku - Rozum a Štěstí
Jaké to je, když nás na naší cestě životem vede rozum, a jaké to je, nechat se ovládnout pocitem štěstí. Věra Motyčková, Matěj Bereckei a jejich pohádka pro malé i velké.
19:00 - 20:00
Collegium Antoniensis
Komorní hudba baroka a romantismu
20:00 - 21:00
Hraje Rudolf
Koncert libereckého dechového sextetu pod vedením Graziana Sanvito.
21:00 - 22:00
Takhraj
písně Zuzany Navarové z let 1999–2004
22:00 - 23:00
Letní kino před kostelem
Letní kino před kostelem

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Z centra Liberce se ke kapli dostanete autobusem 18 na zastávku U Transformátoru (850m) nebo Blanická (300m) nebo autobusem 25 na zastávku Ruprechtice náměstí vzdálenost 900m.

U zázračné studánky nechal v roce 1807 postavit ruprechtický rychtář Johann Georg Wöber pískovcové sousoší Kalvárie. To v roce 1833 doprovodila křížová cesta. V roce 1907 byla na poutním místě postavena kaple od architektů Heinricha Fanty a Maxe Kühna. Po II. světové válce a odsunu německého obyvatelstva, byla kaple opuštěna. Od padesátých let kaple U Obrázku postupně pustla, kalvárie byla zdemolována a kvádry křížové cesty povaleny. V roce 1977 sloužila kaple jako umělecký ateliér, interiér ipřesto chátral. V roce 1990 převzal klíče od kaple františkánský kněz Antonín Kejdana, kterému byla svěřena ruprechtická farnost. Od roku 1995 se zařizovaly záležitosti týkající se generální opravy kaple a byla vytvořena sbírka na její opravu. 22.8.1998 byla litoměřickým biskupem mons. ThDr. Josefem Kouklem kaple znovu vysvěcena. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube