10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Liberec-Ruprechtice, kaple Panny Marie U Obrázku

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 18:00
Křížová cesta - stínohra
Vernisáž originální křížové cesty, vytvořené pomocí umělecké fotografie na principu stínohry. Autoři jsou žáci 8.A ze ZŠ, Liberec, nám. Míru v Ruprechticích, pod vedením pana učitele Ondřeje Hofmana.
17:00 - 18:00
Koncert pro vernisáž
Na vernisáži zazpívají děti ze sboru ruprechtické školy, pod vedením paní učitelky Kristýny Knopové. Na flétničky zahrají prvňáčci a druháčci pod vedením paní učitelky Hany Jabůrkové. Krátké barokní skladbičky na violoncello vám předvede Kevin Bureš.
18:30 - 19:30
Literárně-hudební okénko
Literární a hudební podvečer v provedení interpretů (a autorů): Štěpánky Lisé, Matyáše Mikuláše, Magdalény Jindřichové, Jany Trnkové, Filipa Nováka a jejich přátel.
20:00 - 21:00
Hraje Rudolf
Pro potěchu sobě i ostatním zahraje dechový sextet Hraje Rudolf. Zpívá Marie Telekesová, diriguje Graziano Sanvito a slovem provází Markéta Tallerová.
21:00 - 21:30
Gregoriánský chorál
Komentované ukázky jedno i vícehlasého chorálu v podání mužské vokální skupiny působící příležitostně při kostele sv. Antonína Paduánského v Liberci Ruprechticích
21:30 - 22:15
Sherlock Holmes - Tahy králů
Letní kino před kostelem - promítání krátkometrážního studentského filmu Divadelní Budky a Dětské televize Liberec. Detektivní příběh lásky, která vede ke krvavé pomstě. Režie: Tomáš Machálka.
22:30 - 23:00
Ochutnávka kontemplace
Chvíle zastavení pro všechny, kdo touží uprostřed každodenního spěchu po jednoduchosti, bezprostřednosti, samotě a ztišení.

Celovečerní program:

Jizerky světlem - interaktivní výstava nejen pro rodiče a děti
Po celý večer (17-23 hodin) bude přístupná v okolí kostela U obrázku interaktivní výstava „Jizerky světlem“ s dalšími aktivitami pro rodiny s dětmi.
Chutné občerstvení zajišťuje po celý večer vegetariánské bistro Vegit-Point z Liberce.
Křížová cesta - výstava
Po celý večer bude vystavena křížová cesta, kterou vytvořili žáci 8. A ze ZŠ, Liberec, nám. Míru v Ruprechticích pod vedením pana učitele Ondřeje Hofmana.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Z centra Liberce se ke kapli dostanete autobusem 18 na zastávku U Transformátoru (850m) nebo Blanická (300m) nebo autobusem 25 na zastávku Ruprechtice náměstí vzdálenost 900m).

U zázračné studánky nechal v roce 1807 postavit ruprechtický rychtář Johann Georg Wöber pískovcové sousoší Kalvárie. To v roce 1833 doprovodila křížová cesta. V roce 1907 byla na poutním místě postavena kaple od architektů Heinricha Fanty a Maxe Kühna. Po II. světové válce a odsunu německého obyvatelstva, byla kaple opuštěna. Od padesátých let kaple U Obrázku postupně pustla, kalvárie byla zdemolována a kvádry křížové cesty povaleny. V roce 1977 sloužila kaple jako umělecký ateliér, interiér ipřesto chátral. V roce 1990 převzal klíče od kaple františkánský kněz Antonín Kejdana, kterému byla svěřena ruprechtická farnost. Od roku 1995 se zařizovaly záležitosti týkající se generální opravy kaple a byla vytvořena sbírka na její opravu. 22.8.1998 byla litoměřickým biskupem mons. ThDr. Josefem Kouklem kaple znovu vysvěcena. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube