07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

Kostel sv. Václava

Historie:

První písemná zmínka o Strupčicích pochází z roku 1352 a o dva roky později se zde připomíná také farní kostel. Okolo roku 1500 byl přestavěn ve stylu pozdní gotiky a pravděpodobně také opevněn. V 17. století žila ve Strupčicích protestantská většina, a proto zanikla zdejší katolická fara. Během renesance proběhly menší úpravy kostela a poslední velkou přestavbou v barokním slohu prošel roku 1780. Interiérové malby vznikly až na konci 19. století. Stav kostela se postupně zhoršoval. V sedmdesátých létech 20. století byla provedena oprava věží, zhotovena nová fasáda a v západním průčelí umístěny nové věžní hodiny. Poté se již další opravy neprováděly, neboť Strupčice měli ustoupit hnědouhelnému lomu. Po roce 1989 však bylo rozhodnuto o zachování obce a v 90. létech 20. stol. byla opravena kostelní střecha.

Popis:

Kostel je obdélná jednolodní stavba se čtvercovým presbytářem, k jehož severní straně je přistavěna pozdně gotická věž. Střecha kostelní lodi je sedlová a nad západním štítem ji zakončuje věžička s cibulovou bání. Loď má plochý strop a osvětlují ji velká segmentovaná okna. V její západní části stojí kruchta, podepřená dvojicí válcových pískovcových sloupů a přístupná točitým schodištěm v severozápadním nároží. Prostor pod ní osvětlují dvě oválná okna. V jihozápadním nároží je další točité schodiště, kterým se vstupuje do podkroví. Presbytář je osvětlený jediným oknem na jižní straně a zaklenutý českou plackou. Pozdně gotickým portálem se z něj vstupuje do valeně zaklenuté sakristie v přízemí věže. Ze sakristie vede schodiště na kazatelnu. Při barokní přestavbě byla původní gotická loď prodloužena směrem k západu a doplněna o malou předsíň. V západním průčelí je výklenek s barokní sochou svatého Václava.

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube