07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 12 - Modřany, sborový dům ČCE

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.modrany.evangnet.cz

Adresa kostela: Písková 263/6

GPS: 50°0'3.590"N, 14°24'34.172"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hanka Šormová

Návaznost na dopravu:

bus 139,117,  341 - zastávka K Vystrkovu

tram 17, 21, 27 - zastávka Čechova čtvrť

 

adresa: 143 00 Praha 4               Písková 263/6  

Sborový dům ČCE, původně obytný dům, v letech 2003 - 2006 zcela rekonstrován a vytvořena nová modlitebna dle návrhu architekta Davida Vávry. Hlavními motivy, které hrály roli při ztvárnění interiéru byly radost a otevřenost, včetně biblického motivu Kristova "boření hradeb dělících na různo" (Ef 2,14).

 

naším kostelem je sborový dům

To není v naší církvi nijak neobvyklé, že sbor žije v budově k duchovnímu účelu nepostavené. Jsme v předválečné vile, která byla zmodernizována, rozšířena a do současné podoby upravena architektem Davidem Vávrou v roce 2006. Celé přízemí slouží sboru - patro faráři a jeho rodině. 

biblická otevřenost - myšlenka výtvarného ztvárnění naší modlitebny

Ústředním je motiv roztržené chrámové opony z Ježíšova pašijního příběhu, která  symbolicky otevírá přístupu k Bohu pro každého. Otevření jako průlom pak je starozákonní rozboření hradeb z příběhu o dobytí Jericha, které otevřelo vstup do zaslíbené země. O otevřenosti svědčí ale i epištola Efezským o zboření zdi, která rozděluje a působí svár.

..a  ta ryba, kříž a vlna za vlnou na stropě ?

Vstupte a pohlédněte na prostor skrze slova Davida Vávry

Báseň k otevření evangelického kostela v Modřanech

Na začátku byla snaha

Kostelem uctít Pána

Taková malá

Naše představa

Na ni shodla se

/po hlasování/

Staršovstva sestava

Kostel by měl být o radosti

Dosti

A protože jak v minulosti

Nechcem si chrám s elektrárnou plést

Řekli jsme evangelium,

/toť radostná je zvěst/

Vděčni,

Že nemáme šedé vztahy

A na údy zchromlé

Vedle fáčů jsou i dlahy

Jásáme z letu ptáků

A na barevnou misku

S paletou okvětních lístků

Zříme přes deset starozákonních oken

Jak ryba, symbol Ježíše Krista,

Pluje a jeho krev čistá

Ukápla do středu kříže, do průsečíku světel

Výchozího místa

Banální obrys ryby jakoby vyryl

Kristus hůlkou do písku

Genezaretského jezera

A další vlna již tvar poněkud ssunula

A další a další plují nad námi

Jak dlouho

Za 30,50 let zjistíme,

Zda s domem sžila se ryba

Či zda to byla cesta slepá

Nechtěná chyba

A do té doby pospolu

Hledat Tě budem

V tomto prostoru

S pokorou veškerou

Mezi Alfou a Omegou.

 

letmé představení Modřanského sboru

 

Na tomto místě jsme od roku 1948 - nejdříve jako pobočný sbor sboru nuselského a od r. 1956 již jako samostatný farní sbor Modřany v rámci Pražského seniorátu ČCE. S 200 členy ( a 60ti pravidelnějšími návštěvníky) jsme společenství malé, ale živé. Spolu s  nedělními bohoslužbami mají souběžně svoje i děti.  V týdnu se konají setkávání dětí, mládeže, střední generace, on - line probíhají biblické hodiny dospělých. Občas se konají po bohoslužbách zajímavé přednášky, tradicí jsou i výlety a zahradní setkání. Velikonoční biblické pašije a vánoční dětské divadlo u nás pak osobitým způsobem rozšiřují každoročně duchovní rámec nejdůležitějších křesťanských svátků. 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube