25.08.18
NOC KOSTELŮ

Praha-Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:50 - 17:55 Vyzvánění zvonů
18:00 - 18:30 Mše svatá
18:35 - 18:55 Kostel odshora dolů
Prohlídka kostela, kůru, zvonice, jak bude komu libo
19:00 - 19:40 Opravdu je náš kostel tak unikátní? Odborný výklad PhDr. Zdeňka Dragouna
20:00 - 20:40 Varhanní koncert Adély Pražské
20:40 - 21:30 Kostel odshora dolů
Prohlídka kostela, kůru, zvonice, jak bude komu libo
21:00 - 21:30 Budu Ti hrát před anděly Večer chval....
Zpívají a hrají Gwiwer Avedysian a Markéta a Tomáš Novákovi
21:30 - 22:00 Tichý kostel

Informace o kostele

Adresa kostela: Bílenecké nám.

GPS: 50°8'57.264"N, 14°26'32.116"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Vlk

Návaznost na dopravu:

bus 162 - zastávka Bílenecké náměstí

Bílenecké nám., Praha-Dolní Chabry

 

Románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Praze - Dolních Chabrech byl postaven kolem r. 1180. Archeologickým průzkumem bylo zjištěno, že na jeho místě stály tři starší sakrální stavby - nejstarší dřevěná stavba snad z počátku 11. století, v průběhu 11. století klasovou technikou stavěný malý kostelík podélného půdorysu a nakonec na přelomu 11. a 12. století rozsáhlá rotunda. Se svým průměrem cca 12,5 m byla chaberská rotunda po svatovítské kapli na Pražském hradě ve své době druhou největší rotundou u nás.

 

Poslední dosud stojící kostel z 80. let 12. století má podobu jednoduché obdélníkové stavby s půlkruhovou apsidou na východě. V apsidě jsou dochovány vzácné románské malby, které podle posledních výzkumů představují nejstarší nástěnné ztvárnění mariánského cyklu v Čechách.    

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube