07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Valtice, modlitebna Evangelické církve metodistické

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://mikulov.umc.cz

Adresa kostela: Příční 31

GPS: 48°44'29.2"N, 16°45'13.7"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martina Sýkorová

Návaznost na dopravu:

Modlitebnu najdete sedmdesát kroků od náměstí v úzké uličce, která vede z rohu náměstí vlevo od Radnice při pohledu od zámku. Vstup je bariérový (pět schodů u vstupu), ale ostatní prostory jsou přístupné hladce. Zahrada sousedního domu (blíže k náměstí) - Lodička - kde bude část programu, je přístupná bez bariér.

Historie farnosti

Farnost Evangelické církve metodistické Mikulov - kam modlitebna ve Valticích patří - vznikla na začátku 50. letech minulého století návratem potomků českých emigrantů, kteří odešli z naší vlasti v průběhu 18. a 19. století. Po skončení 2. světové války došlo k odsunu obyvatel německé národnosti z českého pohraničí. Na tato území česká vláda pozvala Čechy žijící v cizině. Do oblasti našeho kraje přišli Češi z bulharské vesnice Vojvodovo. Po celá staletí si v emigraci zachovávali český jazyk i víru. V Bulharsku se připojili k metodistům. Do farnosti Mikulov patří sbory ve Valticích a Mikulově a působíme také v Lednici a Březí.

Historie modlitebny

Od svého vzniku v roce 1950 procházela farnost neustálým pohybem. Členové bydleli na velikém území a získat prostory pro scházení bylo kvůli obstrukcím úřadů obtížné. Církev se scházela na mnoha různých místech, z velké části pronajatých i po domech. Rozhodnutím úřadů se měnilo i sídlo farnosti i bydliště kazatele. Modlitebna ve Valticích byla původně pronajatá od Českobratrské církve evangelické. Později jsme modlitebnu koupili. Do roku 2011, kdy farnost otevřela modlitebnu v Mikulově, bydlel v prostorách valtické modlitebny kazatel s rodinou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube