10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Černčice, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:30
samostatná prohlídka kostela a zvonice
18:30 - 18:35
zahájení: úvodní slovo a začátek programu pro děti
po celý večer možnost psát prosby, reagovat na program Noci kostelů zápisem do návštěvní knihy
18:35 - 19:15
restaurátor Patrik Rosa: Jak se restaurují památky
prezentace o restaurování soch a varhanní skříně v černčickém kostele doplněnou o fotodokumentaci, dotazy
19:15 - 19:45
volný program
ochutnávka dobrot od našich farnic, ukončení dětských her, prohlídka zvonice, výstava starých ornátů, povídání o historii kostela
19:45 - 20:30
Mary´s Meals - Alžběta Boháčová
poutavé povídání o mezinárodním charitativním hnutí, videoprojekce, dotazy
20:30 - 21:00
modlitba za Ukrajinu
ztišení, prosby, hudba, svíčky

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Černčice leží na hlavní autobusové trase Hradec Králové - Nové Město nad Metují - Náchod.

Také se k nám můžete dostat vlakovým spojením na trase Týniště nad Orlicí - Meziměstí, přesněji Opočno - Václavice.

 

1355 – první zmínka o kostele

1377 – pořízen první zvon

1512 – pořízen druhý zvon, který měl po svém obvodu nápis:                         

ANNO DOMINI M CCCCC DIDECIMO HEC CAMPANA FUSA EST AD LAUDEM DEI OMNIPOTENTIS ET BEATE MARIE SEMPER VIRGINIS ET OMNIUM SANCTORUM PER ME ANDREAM DICTUM ZACZEK HRADECZ SUPER ALBEA AMEN

1577 – další zvon o váze 14q s nápisem: ANNO DOMINI 1577 SERBOM DOMINI MANET IN ETERNUM

1580 – odstraněn dřevěný strop, který nahradila nová klenba, vystavěna kruchta

1585 – zhotovena cínová křtitelnice s nápisem: JDOCE NA VEŠKEREN SVĚT KAŽTE EVANGELIUM VĚMU STVOŘENÍ. KDOŽ UVĚŘÍ A POKŘTÍ SE BUDE SPASEN A KDOŽ NEUVĚŘÍ ZATRACEN BUDE.        

Udělána ode mne Mikuláše Beránka konvaře za rychtáře Jana Žďárka a za Jana Bakše kostelníka a Vítka Žďárka kostelníka.

1610 – kostel obílen

1617 – přistavěna sakristie

1620 – ze staršího zvonu odlit nový zvon s nápisem: VOLEJ, NEPŘESTÁVEJ, JAKO TROUBA POVYŠ HLASU SVÉHO A ZVĚSTUJ LIDU MÉMU MRZKOSTI JICH.

1661 – pořízen hlavní oltář s obrazem Svatého Jakuba

1744 – kostel byl vyloupen pruským vojskem

1799 – pořízeny varhany

1831 – kazatelna

1846 – celková obnova kostela, zazděn boční vchod a vybudován vchod přes sakristii. Šindelová střecha nahrazena novou krytinou z tašek.

1893 – zhotovena křížová cesta

1907 – střecha kostela doplněna o sankustník s malým zvonem.  Zhotovení barevných oken a zakoupeny nové varhany.

1995 – oprava střechy, výměna tašek

2010 – oprava fasády

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube