02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Hradec Králové, sbor kněze Ambrože CČSH

Program Noci kostelů 2. června 2023

16:30 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:30 - 16:45
ZAHÁJENÍ NOCI KOSTELŮ za zvuku ZVONŮ
16:45 - 17:00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA AMBROŽE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA AMBROŽE včetně mechanického Juračkova betléma, který uvidíte za zvuku koled v pohybu.
17:00 - 17:45
Varhanní improvizace Petra Šejvla
17:45 - 18:15
CHRÁMOVÝ SBOR
18:30 - 19:15
KONCERT vokálního sdružení ENRE
19:15 - 19:30
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA AMBROŽE
19:15 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA AMBROŽE včetně mechanického Juračkova betléma, který uvidíte za zvuku koled v pohybu.
19:30 - 21:00
KOSTEL V ZÁŘI SVÍCÍ
21:00 - 21:30
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA AMBROŽE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA AMBROŽE včetně mechanického Juračkova betléma, který uvidíte za zvuku koled v pohybu.
21:30 - 21:55
ZPĚVY Z TAIZÉ s kytarou
21:55 - 22:00
MODLITBA s požehnáním biskupa Pavla na cestů do Vašich domovů
22:00 - 22:00
UKOČENÍ NOCI KOSTELŮ za zvuku ZVONŮ
00:00 - 00:00
PO DOBU AKCE: program pro děti, výstava fotografií v Galerii Ambrož, občerstvení.
00:00 - 00:00
Ve venkovních prostorách areálu KONCERT PRO ZVONOHRU
Od 19.30 hodin Vás zveme na KONCERT PRO ZVONOHRU - Letní jazzový večer s PUZZLE JAZZ, který se uskuteční ve venkovních prostorách areálu Ambrože, doporučeným vstupným podpoříte vznik unikátního hudebního nástroje v ČR.

Informace o kostele

WWW: http://www.ccshhk.cz, www.zvonohrahradeckralove.cz

Adresa kostela: Ambrožova 729

GPS: 50°12'32.973"N, 15°49'23.993"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Jana Pechancová

Sbor Církve československé husitské v Hradci Králové postavený podle návrhu architekta Josefa Gočára nese jméno významného, s Hradcem Králové spojeného, husitského kněze Ambrože. V nejstarší dochované zprávě o něm hovoří Vavřinec z Březové jako o faráři u Svatého Ducha r. 1419 a jeho působení je možné sledovat až do pádu Hradce do Zikmundových rukou roku 1437. Základní kámen byl položen 8. 8.1926 a po třech letech byl sbor kněze Ambrože slavnostně otevřen 22. 9.1929. Interiér sboru byl doplněn na podzim r. 1952 o třímanuálové varhany o 32 rejstřících s pneumatickou trakturou od Firmy Organa z Kutné Hory, které po 50 letech prošly generální opravou. Ve stejné době proběhla úprava kněžiště, v jehož centru se nyní nachází žulový stůl Páně podle návrhu Rudolfa Valenty. Jeho horní deska má podobu poloviny rozlomené hostie, chleba – těla Páně, a zároveň rozevřené náruče obrácené směrem ke shromážděné obci. Symbolicky tak vyjadřuje, že hostitelem u tohoto stolu je sám Kristus, který při večeři Páně svou církev obnovuje a posiluje jako své tělo, skrze které jedná i v dnešním světě a čase. Na jedné hraně této desky je první písmeno hebrejské abecedy „álef" a na druhé poslední písmeno řecké abecedy „ómega“. Tato písmena upomínají na Kristova slova: „ Já jsem Alfa i Omega, první i poslední,počátek i konec“(Zj. 22,13), ale také na svědectví Písma svatého v jednotě Staré i Nové smlouvy, kterou symbolizují rovněž dva kamenné bloky , na kterých stůl spočívá. Zároveň tyto bloky tvoří úzkou bránu, před kterou stojí jednoduchý kříž připomínající, že do Božího království se vstupuje úzkou bránou a klíčem k ní je právě Kristův kříž. Nad stolem Páně je zavěšen bílý kříž, který navrhl mladý výtvarník Maxim Velčovský, ještě jako student Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.    Několik slov o realizaci budoucí zvonohry. Budoucí koncertní zvonohra bude obsahovat 50 zvonů v rozsahu c2 až d6. V tuto chvíli máme pořízeno všech 50 zvonů a k nim 50 srdcí. Děkujeme všem dárcům. Ale naše cesta ke zvonohře ještě zdaleko nekončí, ještě bude potřeba konstrukce, mechanika, stůl a plno dalších věcí, ale věříme, že s Boží pomocí nakonec vše dobře dopadne. V současné době pokračuje sbírka na pořízení koncertní zvonohry. Průběžný stav konta je veřejně kontrolovatelný na transparentním účtu č. 4862517001/5500 u Raiffeisenbank a.s.

 

V průběhu roku se v areálu Sboru kněze Ambrože konají pravidelná církevní shromáždění a další doprovodné akce. K bohoslužbám se setkáváme v každou neděli od 9.30. O prvním úterý v měsíci od 14.30 je připravena pobožnost ve stacionáři v Domově seniorů na Biřičce, stejně tak první čtvrtek v domově se konají pro klienty Chytré hlavičky - aktivizační program. V úterý můžete prožívat v tichu kostela křesťanské meditace od 17.00 od 19 online na https://www.facebook.com/pavel.pechanec.58, doprovází biskup Pavel Pechanec. K teologickým večerům - biblickým hodinám se scházíme ve čtvrtek od 17.00, náplní je hlubší seznamování se se zvěstí Bible, přemítání o historii, geografii, tajemnu... Duchovní péče o děti - v pátek od 15.30 pravidelná setkání dětí ve věku 4-16let. Další mimořádná setkání a přednášky pro širokou veřejnost bývají pravidelně uveřejňovány na webu diecéze nebo zvonohry, také na Facebooku https://www.facebook.com/ZvonohraHradecKralove. Pořádáme přednášky, koncerty, letní zahradní slavnosti. Ve sboru kněze Ambrože probíhá též výstavní činnost v Galerii Ambrož https://www.facebook.com/profile.php?id=100090670811190. Pro dokončení projektu ZVONOHRY již třetím rokem pořádáme KONCERTY PRO ZVONOHRU s podporou Statutárního města Hradec Králové. Duchovní správou v Náboženské obci Církve českolsovenké husitské v Hradci Králové je pověřen biskup Pavel Pechanec https://www.pavelpechanec.cz/. Můžete nás sledovat na webových stránkách www.zvonohrahradeckralove.cz nebo www.ccshhk.cz.

Kontakt: Hradec Králové, Ambrožova 729, 500 02 Mobil: 778 520 955 e-mail: [email protected]. Najdete nás také na facebooku: NO CČSH v Hradci Králové.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube