12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Hradec Králové, sbor kněze Ambrože CČSH

Program Noci kostelů 12. června 2020

17:30 - 17:30
Začátek :)
18:30 - 18:50
Komentovaná prohlídka kostela obohacená o vznik církve
Krátký výklad o tom, jak Církev československá husitská před 100 lety vznikla a také o tom, jak vznikl Sbor kněze Ambrože v Hradci Králové.
19:00 - 19:15
Prohlídka Juračkova pohyblivého keramického betléma
Puštění unikátního keramického pohyblivého betlému z dílny Františka Juračky... Už jste viděli v betlému opilého rybáře. Ne? Tak přijďte...
19:30 - 19:55
Čtení básniček z knihy Boží ZOO
Geniální propojení světa zvířat, lidí i Boha v pár verších s humorem - autorem knihy je Václav Žďárský.
20:00 - 20:50
Petr Šejvl: varhanní koncert
Již tradiční koncert se známými melodiemi ...
21:00 - 21:20
Komentovaná prohlídka kostela obohacená o vznik církve
Slavíme 100 let. Jak to bylo? A jak se Církev československá dostala do Hradce a postavila Sbor kněze Ambrože? Vše se dozvíte.
21:30 - 21:50
Čtení z knihy Přelom, aneb cimrmanologické začátky Církve československé
Čtení z knihy zakladatele církve Karla Farského, kde vypráví o tom, proč v něm uzrála myšlenka nové církve.
22:00 - 22:15
Prohlídka Juračkova pohyblivého keramického betléma
Puštění unikátního keramického pohyblivého betlému z dílny Františka Juračky... Už jste viděli v betlému opilého rybáře. Ne? Tak přijďte...
22:30 - 22:45
Závěrečná modlitba podle žalmu 104
22:45 - 23:00
Zamykáme :)

Celovečerní program:

POKLADOVKA PRO DĚTI: Po stopách zvířat
PROHLÍDKA VĚŽE
Na vlastní nebezpečí s neobvyklým pohledem na Bílou věž a katedrálu.
MOŽNOST ZTIŠENÍ SE NAD ŽALMEM 104
Ve věži budou umístěny obrázky, které nás provedou slovy Žalmu 104, který je tématem a heslem letošní Noci kostelů
ZASTAV ČAS
Pod kostelem je místnost, bývalá kotelna, kde bude možné se zastavit, ztišit, rozjímat, vnímat jen tikot hodin....
"KAVÁRNIČKA"
Koutek pro občerstvení těla i duše
"HODNĚ ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ, HODNĚ ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ...."
Naše Církev československá husitská slaví letos 100 let. Malá výstavka k tomuto výročí bude umístěná v zákristii.

Informace o kostele

WWW: http://www.ccshhk.cz/obce/?NO=hradec-kralove

Adresa kostela: Ambrožova 729

GPS: 50°12'32.973"N, 15°49'23.993"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Františka Klásková

  Sbor Církve československé husitské v Hradci Králové postavený podle návrhu architekta Josefa Gočára nese jméno významného, s Hradcem Králové spojeného, husitského kněze Ambrože. V nejstarší dochované zprávě o něm hovoří Vavřinec z Březové jako o faráři u Svatého Ducha r. 1419 a jeho působení je možné sledovat až do pádu Hradce do Zikmundových rukou roku 1437. Základní kámen byl položen 8.8.1926 a po třech letech byl sbor kněze Ambrože slavnostně otevřen 22.9.1929. Interiér sboru byl doplněn na podzim r. 1952 o třímanuálové varhany o 32 rejstřících s pneumatickou trakturou od Firmy Organa z Kutné Hory, které po 50 letech prošly generální opravou. Ve stejné době proběhla úprava kněžiště, v jehož centru se nyní nachází žulový stůl Páně podle návrhu Rudolfa Valenty. Jeho horní deska má podobu poloviny rozlomené hostie, chleba – těla Páně, a zároveň rozevřené náruče obrácené směrem ke shromážděné obci. Symbolicky tak vyjadřuje, že hostitelem u tohoto stolu je sám Kristus, který při večeři Páně svou církev obnovuje a posiluje jako své tělo, skrze které jedná i v dnešním světě a čase. Na jedné hraně této desky je první písmeno hebrejské abecedy „álef" a na druhé poslední písmeno řecké abecedy „ómega“. Tato písmena upomínají na Kristova slova: „ Já jsem Alfa i Omega, první i poslední,počátek i konec“(Zj. 22,13), ale také na svědectví Písma svatého v jednotě Staré i Nové smlouvy, kterou symbolizují rovněž dva kamenné bloky , na kterých stůl spočívá. Zároveň tyto bloky tvoří úzkou bránu, před kterou stojí jednoduchý kříž připomínající, že do Božího království se vstupuje úzkou bránou a klíčem k ní je právě Kristův kříž. Nad stolem Páně je zavěšen bílý kříž, který navrhl mladý výtvarník Maxim Velčovský, ještě jako student Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.    Několik slov o realizaci budoucí zvonohry. Budoucí koncertní zvonohra bude obsahovat 50 zvonů v rozsahu c2 až d6. V tuto chvíli máme pořízeno všech 50 zvonů a k nim 50 srdcí. Děkujeme všem dárcům. Ale naše cesta ke zvonohře ještě zdaleko nekončí, ještě bude potřeba konstrukce, mechanika, stůl a plno dalších věcí, ale věříme, že s Boží pomocí nakonec vše dobře dopadne. V současné době pokračuje sbírka na pořízení koncertní zvonohry. Průběžný stav konta je veřejně kontrolovatelný na transparentním účtu č. 4862517001/5500 u Raiffeisenbank a.s.

 

V průběhu roku konáme tato shromáždění. Bohoslužby každou neděli od 9.30 v letním období ve sboru kněze Ambrože od 9.30 v zimním období v modlitebně ve farní budově a první pondělí v měsíci od 14.30 konáme pobožnost ve stacionáři v Domově seniorů na Novém Hradci Králové. Pobožnosti adventní a postní ve čtvrtek od 17.00. Křesťanské meditace se konají od 18:00 hodin každé úterý. Biblické hodiny ve čtvrtek od 17.00 v mezidobí mimo prázdniny, náplní je hlubší seznamování se se zvěstí Bible. Duchovní péče o děti v pátek od 15.30 pravidelná setkání dětí ve věku 4-16let. Setkání střední generace jednou do měsíce, bez omezení věku. Spolupořádáme s náboženskými obcemi Nový Bydžov a Chlumec nad Cidlinou. Místo konání po předchozí domluvě. Čaj o páté jednou do měsíce v pondělí od 17.00 přednášky, setkání nebo povídání o aktuálních tématech, zážitcích a zkušenostech hostů.   Další mimořádná setkání a přednášky pro širokou veřejnost. Ve sboru kněze Ambrože probíhá též výstavní činnost, obvykle vernisáže jednou měsíčně. Je možné zhlédnout na stránkách www://amb.ccshhk.cz Konají se tu koncerty varhanní, pěveckých sborů, souborů, orchestrů, hudební produkce (odpovídající místu), dramatická vystoupení. Kontakt: Hradec Králové, Ambrožova 729, 500 02 Mobil: 739 512 817 e-mail: [email protected]

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube