07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Turnov, kaple sv. Jana Nepomuckého, Valdštejn

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 20:00
Koncert sboru Carmina
Vystoupení smíšeného pěveckého sboru z turnovské Základní umělecké školy. Koncert zahrnuje skladby předních českých skladatelů, kteří jsou zároveň spojeni s hradem Valdštejn (J. B. Foerster, A. Dvořák ad.). Součástí programu je prohlídka krovu kaple.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Kaple sv. Jana Nepomuckého je umístěna v areálu hradu Valdštejn, který se nachází u obce Pelešany nedaleko Turnova. Autem lze dojet na parkoviště v obci Pelešany, odkud je možné jít pěšky po zelené trase na hrad. Cesta je dlouhá cca 1 km a jedná se o mírné stoupání.

KAPLE SV. J. NEPOMUCKÉHO

Kapli nechala postavit v 1. čtvrtině 18. stol. hraběnka Marie Markéta z Valdštejna z odkazu svého manžela Františka Josefa hraběte z Valdštejna. Kaple byla postavena již ze zvětralého kamene. Jelikož kaple měla porušenou statiku, tak ji  Alois Lexa z Aehrenthalu nechal opravit, čímž jí dal současnou podobu. Výmalba pochází z konce 19. století. Je od Jana Prouska, turnovského malíře, a Karla Zappa.

Originální sochy zhotovil Josef Jiří Jelínek z Kosmonos. Sochy představují patrony Čech a patrony rodu Valdštejnů.

 

Oltářní socha sv. Jana Nepomuckého – od sochaře Josefa Jiřího Jelínka z Kosmonos

Obraz sv. Jana Nepomuckého – autorem byl pravděpodobně turnovský malíř Jiří Hertl

 

Model kaple – představuje podobu kaple v baroku, autorem modelu je pan Ladislav Koucký

Barokní podoba je původní podoba kaple, tak jak ji nechala vystavět Marie Markéta.

Originály soch zhotovil Josef Jelínek z Kosmonos. Sochy představují patrony Čech a patrony rodu Valdštejnů.

 

Kaple se využívá ke koncertům (i varhanním) a také se zde konají svatby.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube