07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kutná Hora, kostel sv. Jakuba

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:50 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:50 - 17:00
Hlas zvonů nad městem zní
17:00 - 17:45
Mše svatá za město a za návštěvníky Noci kostelů
18:00 - 18:45
Prohlídka kostela za zvuku varhan
zaposlouchejte se do zvuku varhan, sami si projděte kostel a vychutnejte si jeho jedinečnou atmosféru
18:45 - 19:30
Zastavení nad obrazem Poslední večeře Páně od Hanse Elfeldara (1515) s komentářem Marie Slavotínková
19:30 - 20:30
Modlitba Taize se scholou KUSCH
20:30 - 22:00
Prohlídka kostela za zvuku varhan
zaposlouchejte se do zvuku varhan, sami si projděte kostel a vychutnejte si jeho jedinečnou atmosféru

Informace o kostele

WWW: http://www.khfarnost.cz

Adresa kostela: Havlíčkovo nám.

GPS: 49°56'54.242"N, 15°16'3.781"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Monika Trdličková

Návaznost na dopravu:

MHD - zastávka autobusu Centrum, 500 m www.jizdnirady.cz

Chrám je nejstarším z kutnohorských kostelů. S jeho stavbou se začalo po roce 1330. Kostel byl původně zasvěcen Panně Marii, později sv. Jakubu, do poloviny 17. století byl běžně zván Vysoký kostel – podle věže. O stavbu se zasloužili zejména bohatí nákladníci hor a bratrstvo mincířů a pregéřů. Nejvýznamnějšími iniciátory byli měšťané Ruthard a Bořita z Košic.

Stavebním materiálem byl mezholezský pískovec těžený pod vrchem Vysoká. Před rokem 1420 byl kostel v podstatě dokončen. Vybudována byla 85 metrů vysoká severní věž, zatímco jižní věž zůstala nedokončena, zřejmě v důsledku nestabilního terénu nad srázem údolí. Vnější podoba zůstala celé věky téměř nezměněna, významnější změnou bylo nahrazení původní stanové gotické střechy střechou sedlovou, oprava věže a drobné úpravy v presbytáři v renesanci a baroku. Poslední rozsáhlá oprava interiéru kostela probíhala v letech 1941 – 1946. Nyní probíhá nezbytná oprava střešního pláště. Kostel je uvnitř 55 metrů dlouhý, 24 metrů široký a 19 metrů vysoký. Vnitřní prostor je trojlodní, síňový, všechny tři lodě jsou stejně vysoké.

Arciděkanský chrám sv. Jakuba je centrem kutnohorské farnosti. Vzdálenost od tohoto chrámu k dalším hlavním městským kostelům – sv. Barbora, sv. Bartoloměj /zrušen koncem 18. století/ a P. Marie na Náměti – je téměř stejná /420-450 m/. Toto zajímavé rozmístění lze považovat i za náhodu, ale může to být i výraz tzv. posvátné topografie – snahy posvětit celkový prostor města začleněného do geometricky /čili ideálně/ vyjádřeného „věčného“ řádu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube