28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Kutná Hora, katedrála sv. Barbory

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:50 - 18:00
Hlas zvonů nad městem zní
18:00 - 18:45
Mše svatá na poděkování za Boží ochranu
19:00 - 21:00
Program pro děti "Odneste si světlušku z Noci kostelů"
program pro nejen pro děti
19:00 - 21:30
Krása rodiny v chrámu sv. Barbory
zamyšlení nad etapami života proložené varhanní hudbou a trubkou v podání Viktora Darebného a Vojtěcha Hylského - 19:00 Mateřství - 19:30 Otcovství - 20:00 Prarodičovství - 20:30 Hledání smyslu života - 21:00 Starost o nemocné - 21:30 odpuštění
22:00 - 23:00
Ticho kostela promlouvá - příležitost ke ztišení, modlitbě a meditaci

Informace o kostele

WWW: http://www.khfarnost.cz

Adresa kostela: Barborská

GPS: 49°56'41.712"N, 15°15'48.960"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Monika Trdličková

Návaznost na dopravu:

MHD - zastávka Centrum, 200 m www.jizdnirady.cz

Chrám byl vždy symbolem města, hrdostí Horníků a dodnes zůstává nejznámější kutnohorskou stavbou. Kostel je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě. Kostel se stal výrazem někdejšího bohatství a moci města.Chrám byl založen v roce 1388 na náklad patricijských kutnohorských rodů. Podnět k jeho stavbě dalo však Bratrstvo Božího těla, založené v roce 1384, od té doby probíhaly také sbírky ve prospěch stavby. V počátečním období zde pracovala stavební huť ovlivněná Petrem Parléřem. Nejstarší část byla dokončena do roku 1392, jedná se o 8 ochozových kaplí. Počátkem 15. století bylo trojlodí změněno v pětilodí. Po dobu husitských válek /po 1420/ byla stavba na 60 let přerušena. Až koncem 15. století pokračuje mistr Hanuš klenbou ochozu a stavbou triforia. 1499 uzavřel mistr staroměstské školy pražské Matouš Rejsek síťovou klenbu presbytáře. V letech 1512 - 1532 vytvořil Benedikt Ried z Pístova /nazývaný také Rejt/ nad vnitřními arkádami spodní části chrámu samostatné stejnolodní trojlodí, které nemá obdoby. Rejt je také tvůrcem velmi netypických stanových věží. Veškerá stavební činnost byla v té době ukončena zápisem v kronice v roce 1558, stavba byla na západní straně uzavřena hrubou, tzv. "jalovou" zdí. Dosavadní donátoři stavby neměli tolik dalších prostředků, aby byla zaručena celá dostavba chrámu. V 17. století byl chrám kolejním kostelem jezuitů. Ti roku 1733 odstranili stanovou střechu, chrám byl galerií spojen s jezuitskou kolejí. Většina interiéru byla v 17. a 18. století barokizována. K nutné generální restauraci, a vlastně i jakési celkové dostavbě chrámu došlo v letech 1884 - 1905. Tehdy bylo vytvořeno západního průčelí se vstupním portálem a varhanní kruchta. V letošním roce se dokončila rozsáhlá obnova vnějšího pláště chrámu. Chrám je 70m dlouhý, 40m široký a uvnitř 30m vysoký. V současnosti probíhá dlouhodobá, velmi potřebná celková oprava chrámu opět po 100 letech. Nápadná shoda chrámu s pražským chrámem sv. Víta není náhodná, město se chtělo Praze vyrovnat a pražští stavitelé se na výstavbě kutnohorské katedrály mocně podíleli.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube