28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Grunta, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:30 - 17:45
SRDEČNĚ VÍTEJTE!
Otevíráme a zahajujeme, krátká modlitba a čtení z Písma sv.
18:00 - 18:30
VEČERNÍ ZVONĚNÍ.
Hlas starobylého zvonu, povídání o zvonech, místních pověstech.
18:30 - 20:15
KRÁSA CHRÁMU PROMLOUVÁ.
Individuální prohlídka, příp. na požádání komentář, vysvětlení výmalby, vybavení a symboliky chrámu, souvislostí vzniku, stavby, vybavení chrámu.
20:15 - 21:30
ZPÍVÁME S KYTAROU - S LUCIÍ A BOHDANEM.
Písně, chvály při kytaře, hrají Lucie a Bohdan, můžeme naslouchat i zpívat.
21:30 - 21:40
NA VIDĚNOU A DOBROU NOC!
Krátká modlitba a čtení z Písma sv.

Celovečerní program:

ZAPAL SVÍČKU - POSAĎ SE, ZTIŠ, ZAMYSLI A ROZHLÉDNI.
Možnost zapálit svíčku, vyzvednout biblický citát, předat úmysl modlitby do společného džbánu, posadit se, vnitřně ztišit.... a porozhlédnout.
K ČEMU TO VŠE?
Malá výstavka liturgického vybavení - oblečení, předmětů, knih.

Informace o kostele

WWW: http://www.khfarnost.cz

GPS: 49°58'18.175"N, 15°15'17.357"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Luboš Krátký

 

    Chrám překvapí svou monumentalitou, kvalitním provedením všech interiérových prvků, výjimečnou výmalbou, vhodným začleněním do krajinného prostředí. Za jeho existenci vděčíme svým předkům, kteří se v něm pravidelně shromažďovali, z darů Slova a svátostí se snažíme čerpat i my, chrám je pravidelně otevřen všem příchozím a nabízí zvěst Evangelia i v současnosti.    Současný kostel stojí na stejném místě svého gotického předchůdce. Hrubá stavba byla vytvořena v letech 1905 – 1908. Chrám je koncipován jako pseudorománská bazilika s dvěma západními věžemi, východní oltářní apsidou a sloupovím rozdělujícím vnitřní chrámový prostor na tři lodě.    Zdejší chrám je spojen s řadou vynikajících osobností tehdejšího českého uměleckého prostředí /spolupracovníci Křesťanské akademie v Praze/.

   Ze dvou původních předložených návrhů byla vybrána 2. varianta – ta skromnější, jinak bychom dnes pravděpodobně obdivovali jednu z největších církevních staveb českého venkova.     Slavnostní otevření a svěcení chrámu proběhlo 24. května 1914 za asistence tehdejšího 20. královéhradeckého biskupa, ThDr. Josefa Doubravy. Bylo to několik týdnů před atentátem na korunního prince Františka Ferdinanda d´Este a počátkem první světové války. Chrám byl vystavěn z vlastního jmění – tzv. zádušního fondu – financí a polností, které věnovali naši předkové. Světským patronem kostela se stal houslový virtuos Jan Kubelík, věnoval kostelu barevnou vitráž.

Přijměte naše srdečné pozvání na mnohá setkání v malém společenství - do společenství Božího lidu, které se raduje a čerpá sílu z Božích darů Slova a Eucharistie.

                                                                                                           SRDEČNÉ POZVÁNÍ VŠEM!

 

POZVÁNÍ ke společnému sekání.

ČT 20.5. v 18 hod. -  večemí mše s májovou a připomenutím výročí posvěcení chrámu (24.5. 1914) - v úmyslu mše sv. pamatujeme na všechny rodiny a jednotlivce z Čertovky, Dolan, Grunty, Hořan, Libenic, na všechny živé i zemřelé, vyprošujeme všem Boží požehnání, ochranu a pomoc.

SO 5.6. v 18 hod. - mše sv. 

KAŽDÝ PÁTEK od 18 hod. - společné setkání, četba z Písma a modlitba, zamyšlení a rozhovor nad otázkami víry, katechismem.

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube