24.05.19
NOC KOSTELŮ

Grunta, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:00 - 18:45
SPOLEČNĚ S DĚTMI
Program pro malé i větší - hledáme, přemýšlíme, soutěžíme, objevujeme
18:00 - 18:15
ZVON ZNÍ
Hlas starobylého grunteckého zvonu
18:15 - 19:15
CHVÁLÍME A DĚKUJEME
Pásmo hudby a slova - kytara, zpěv, prosby, čtení z Písma sv - pojďte a připojte se
19:30 - 20:45
SOUBOR ENTROPIE
Hudební vystoupení komorního souboru mladých nadšených a nadaných zpěváků
20:45 - 22:00
POD KLENBOU KOSTELA
Pásmo - housle hrají skladby A. Michny z Otradovic, úryvky z Písma, proč kostel, co v něm a proč naleznu

Celovečerní program:

Osobní prosby a ztišení
Během večera možnost ztišení, zapálit svíčku, napsat na lístek osobní prosby, úmysly... a vložit je u oltáře do džbánu. Za všechny prosby a úmysly se budeme v místním společenství modlit a pamatovat během následujících modliteb a bohoslužeb
Kavárna U Tří děvčat
Podle svých sil a možností Vás zveme na jednoduché pohoštění u stolku kolem vchodu - pití, sladké pečivo ... Nebráníme se, !naopak! uvítáme přinesení /podle možností/ něčeho dobrého na zub na společný stůl. Zveme na příjemné posezení a popovídání.
Výstavka - co, kdy, jak, proč?
Možnost zhlédnout malou výstavku liturgického vybavení - oděvů a předmětů - s výkladem.

Informace o kostele

WWW: http://www.khfarnost.cz

GPS: 49°58'18.175"N, 15°15'17.357"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Luboš Krátký

 

    Chrám překvapí svou monumentalitou, kvalitním provedením všech interiérových prvků, výjimečnou výmalbou, vhodným začleněním do krajinného prostředí. Za jeho existenci vděčíme svým předkům, kteří se v něm pravidelně shromažďovali, z darů Slova a svátostí se snažíme čerpat i my, chrám je pravidelně otevřen všem příchozím a nabízí zvěst Evangelia i v současnosti.    Současný kostel stojí na stejném místě svého gotického předchůdce. Hrubá stavba byla vytvořena v letech 1905 – 1908. Chrám je koncipován jako pseudorománská bazilika s dvěma západními věžemi, východní oltářní apsidou a sloupovím rozdělujícím vnitřní chrámový prostor na tři lodě.    Zdejší chrám je spojen s řadou vynikajících osobností tehdejšího českého uměleckého prostředí /spolupracovníci Křesťanské akademie v Praze/.

   Ze dvou původních předložených návrhů byla vybrána 2. varianta – ta skromnější, jinak bychom dnes pravděpodobně obdivovali jednu z největších církevních staveb českého venkova.     Slavnostní otevření a svěcení chrámu proběhlo 24. května 1914 za asistence tehdejšího 20. královéhradeckého biskupa, ThDr. Josefa Doubravy. Bylo to několik týdnů před atentátem na korunního prince Františka Ferdinanda d´Este a počátkem první světové války.    Chrám byl vystavěn z vlastního jmění – tzv. zádušního fondu – financí a polností, které věnovali naši předkové. Světským patronem kostela se stal houslový virtuos Jan Kubelík, věnoval kostelu barevnou vitráž.

Přijměte naše srdečné pozvání na mnohá setkání v malém společenství - do společenství Božího lidu, které se raduje a čerpá sílu z Božích darů Slova a Eucharistie.

Zveme Vás také na následující setkání a události:

ČT 23.5. v 18.30 hod. - večerní mše sv. s připomínkou POSVĚCENÍ /24.5. 1914/ kostela a poděkováním za Boží požehnání a pomoc, bohoslužba s "MÁJOVOU" modlitbou k Matce Boží. Děkujeme za všechny dobrodince chrámu - dřívější i současné. Společně chceme prosit za naše životy a své okolí: obyvatele Čertovky, Dolan, Grunty, Hořan a Libenic,  své přátele, známé, sousedy a příbuzné.

SRDEČNÉ POZVÁNÍ VŠEM!

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube