28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:30 - 19:30
Mše svatá za návštěvníky programu
18:30 - 23:00
Online stream Noci kostelů
19:30 - 23:00
Otevřený kostel
Přijďte se ztišit a nechat na sebe působit kostel. Během večera zazní tóny varhan a zpěvy žalmů.
19:30 - 23:00
Odevzdej vše Bohu
Vezmi si kámen a napiš na něj něco, co máš ve svém srdci. Za co nebo za koho chceš poděkovat, poprosit, co Tě tíží, nebo za co jsi vděčný…. Pak přines svůj kamínek ke svatostánku a odevzdej Bohu.
19:30 - 23:30
Přímluvné modlitby za tvé úmysly

Informace o kostele

WWW: http://farnostzlin.cz

GPS: Loc: 49°13'29.02"N, 17°40'5.737"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Markéta Piknová

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v centru města, takže dostupnost je zajištěna mnoha způsoby. V případě využití městské hromadné dopravy lze vystoupit na zastávce Školní (Trolejbus 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Autobus 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 53, 70), jít po směru dopravy (ulice Štefánikova) a na nejbližsí světelné křižovatce se dát směrem dolů z kopce. Jít cca 100 metrů kolem bloku obchodů a dojdete přímo ke kostelu. Další možností je vystoupit na zastávce Náměstí Míru (Trolejbus 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 Autobus 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 53, 70) a jít cca 250 metrů proti směru dopravy (ulice Tř. Tomáše Bati).  Poté přejít na světelné křižovatce směrem k parkovišti, které se nachází před kostelem.

Pokud pojedete autem, tak můžete zaparkovat buď na parkovišti před kostelem anebo na parkovacích místech na ulici Sadová. Obě místa jsou během dne placená.

Farní kostel, který tvoří jednu z dominant centra města Zlín. Nejstarší zmínka o kostele je z roku 1390-1420. Největších změn se dočkal kolem roku 1800. Kostel byl přestavěn do nynějšího severo-jižního směru a věž se tím dostala do průčelí kostela. Počátkem 19. století kostel postihly dva ničivé požáry. Nynější vzhled interiéru pochází z pokoncilních změn podle akademického malíře Františka Peňáze.

V budově fary, která je za kostelem se nachází Klub Pod Kánoí. Jedná se o prostor k posezení, popovídání si s přáteli u kafíčka nebo čaje, případně i s nějakou sladkostí. Klub bývá pravidelně otevřený v neděli dopoledne po bohoslužbách (od 7,30 do 12 hodin) pro všechny farníky.


Pravidelné mše svaté během roku NEDĚLE – 7.00h, 8.30h dětská, 10.00h, 11.30h, 18.30h PONDĚLÍ – 6.30h a 18.30h studentská ÚTERÝ – 6.30h STŘEDA – 6.30h a 18.30h ČTVRTEK – 6.30h a 18.30h PÁTEK – 6.30h a 18.30h SOBOTA – 6.30h a 18.30h


Opravdovou zvláštností je, že kostel přístupný po celý den (od 6.00-19.30h)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube