28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Luže-Košumberk, Paletinská kaple - kaple Čtrnácti svatých pomocníků

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 20:00
Možnost prohlídky kaple
jedinečná možnost prohlídky - jindy během roku uzavřené kaple, nyní opět po roce s návráceným oltářním obrazem 14 svatých pomocníků - ochránců v době pandemií

Celovečerní program:

Malá podvečerní :-) hudba mladých hudebníků (z malého kůru :-)
průběžně - živá hudba na pozadí - z malého kůrečku

Informace o kostele

Paletínská kaple v Luži je zasvěcená čtrnácti svatým pomocníkům. Tato skupina svatých je již od 14. století (poprvé v Porýní) společně uctívána jako skupina mocných přímluvců a ochránců proti různým nemocem, především proti moru.

Paletínskou kapli na okraji Luže dal postavit superior jezuitské rezidence na Chlumku páter Jan Koc (1713 - 1720). Když v Luži a okolí v roce 1715 zuřil mor, zavázal se, že bude-li od něho Luže uchráněna, dá postavit kapličku. Svůj slib splnil a na poděkování byla roku 1724 stavba kaple dokončena.

Kaple byla několikrát opravována, hlavně v roce 1826 a 1882, střecha a strop v roce 1890. Novým šindelem byla pokryta v roce 1959. V roce 2000 prošla další celkovou opravou.

Uvnitř byl oltář Čtrnácti svatých pomocníků a ve věžičce zvon, nyní je bez jakéhokoliv vybavení.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube