24.05.19
NOC KOSTELŮ

Praha 11 - Chodov, kaple sv. Terezie z Kalkaty (KC Matky Terezy)

Program Noci kostelů 24. května 2019

16:45 - 22:30
Café Terezie a knižní obchůdek
Během návštěvy komunitního centra se můžete občerstvit v naší kavárně. Nebo si koupit potravu pro duši.
17:00 - 18:00
Divadlo Noemova Archa
Loutkové divadlo Bubec - biblický příběh s detektivní zápletkou pro diváky 3-100 let.
17:00 - 21:00
Biblický kvíz pro malé i velké
18:00 - 19:00
Kostel "na hraní" (tvoření pro děti a jejich doprovod)
Každý může být tvořitelem něčeho krásného.
18:00 - 22:30
Tower Challenge
Výstup na věž se zvony. Pouze pro zdatné a dospělé jedince.
18:00 - 18:05
Zvonění zvonů
Pozvání na NOC kostelů.
18:05 - 18:30
Je Bůh i krása?
Úvaha malíře Petra Etlera u příležitosti výstavy jeho obrazů v KCMT.
18:30 - 18:50
Komentovaná prohlídka
Něco málo o historii a o tom co se u nás děje.
19:00 - 19:20
Scénický tanec
Scénický tanec v podání umělecké školy Artual. Choreografie: Veronika Sequensová
19:30 - 19:50
Komentovaná prohlídka
Něco málo o historii a o tom, co se u nás děje.
20:00 - 21:00
Koncert SKUPINA S.R.O.
Křesťanská folková kapela.
21:00 - 22:00
Na vínko s farářem
Můžete si jen tak sednout a popovídat s farářem.
21:00 - 21:20
Komentovaná prohlídka
Něco málo o historii a o tom jak žijeme a co děláme. Možnost poznat z blízka místo, které každý den míjíte.
22:00 - 22:30
Modlitby s prosbami a přímluvami
Přednesení proseb za všechny, kteří prosili o modlitbu a vhodili do "modlitební krabičky".
22:15 - 00:00
Na slovíčko s Bohem
Příležitost zastavit se v přítomnosti Boha.

Celovečerní program:

Stan setkání
Modlitební zákoutí na střeše Komunitního centra.

Informace o kostele

WWW: http://www.kcmt.cz

Adresa kostela: U Modré školy 2337/1

GPS: 50°1'47.949"N, 14°31'25.382"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vlasta Hamalová

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Háje

bus 125, 197, 165, 170, 293,- zastávka Modrá škola nebo Háje

bus 213, 136 - zastávka Háje

 

Stanice metra C Háje, výstup směr Modrá škola (od posledního vagónu metra po schodech, dále vpravo po ekalátorech), pak přímo 150 m bílá kruhová stavba se zvonem.

U Komunitního centra Matky Terezy, ul. U Modré školy 1, je možné zaparkovat na vyhrazeném parkovišti.

Komunitní centrum Matky Terezy slouží nejen jako křesťanské centrum, ale vychází vstříc potřebám všech obyvatel Jižního Města. Nabízí pravidelný program (přednášky a vzdělávání zaměřené na rodinu, seniory a mládež, ekumenická setkání, duchovní obnovy, výuku náboženství, přípravu na svátosti, divadelní představení, koncerty, plesy atd.). Provozováno je Římskokatolickou farností u kostela sv. Františka z Assisi na Chodově.

Projekt komunitního centra Matky Terezy je soustředěn do kruhového půdorysu s několika vstupy po obvodě tak, aby bylo možno jednotlivé aktivity zpřístupnit nejen praktikujícím věřícím, ale i široké veřejnosti samostatně, nebo je uvnitř domu propojit a využívat je variabilně podle potřeby. Půdorys kruhu byl zvolen jako symbol jednoty lidského společenství, komunikace mezi lidmi a místo setkávání. Celému organismu je nadřazena kaple jako neměnný a pevný liturgický prostor.

Interiér komunitního centra je založen na působení prostorů, které jsou modelovány stěnami, okny, světlíky a přirozeným osvětlením. Doplňujícími prvky interiéru jsou výtvarná díla a objekty liturgického mobiliáře. Na výtvarném konceptu kaple s paní architektkou Vítězslavou Rothbauerovou spolupracovali malíř Pavel Šlégl (vytvořil pohyblivé obrazy křížové cesty) a prof. Stanislav Hanzík (jeho dílem je dřevěná socha Krista v pozadí kaple a busta Matky Terezy ve vstupní hale). Mobiliář navrhl a zhotovil sochař Daniel Trubač. Zahrnuje oltář, svatostánek, ambon, abak sedes a věčné světlo.

Stavba byla realizována v květnu 2005 až v dubnu 2007.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube