28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha 11 - Chodov, kaple sv. Terezie z Kalkaty (KC Matky Terezy)

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 18:30
Kostel na tvoření - Pískování obrázků
Kreativní dílna pro děti a rodiče, kde si budete moci vyrobit originální obrázek z barevného písku pro potěchu ducha. Dílna se uskuteční venku za kostelem.
18:00 - 18:05
Zvonění zvonů
Pozvání na NOC kostelů
18:00 - 21:30
Knižní obchůdek s křesťanskou literaturou
V našem knižním obchůdku najdete potravu pro vaši duši.
18:00 - 21:30
Café Terezie
Naše kavárna bude mít otevřené výdejní okénko a pochutnat si na něčem dobrém budete moci u stolků venku.

Celovečerní program:

Příležitost k duchovnímu rozhovoru nebo přímluvné modlitbě
Třeba se neumíte modlit a nebo je pro vás či vaše blízké těžká doba a rádi byste vše chtěli dát do rukou Boha? Nabízíme vám modlitbu za vás a vše co si nesete. Buď ústně s naším kaplanem nebo některým ze služebníků nebo písemně do Krabičky přímluv.
Možnost ztišení a zapálení svíčky před oltářem
Bohu můžeš říct cokoliv - říci, co Tě trápí; poděkovat, zač máš radost... Pro každého bude připravena svíčka k zapálení před oltářem.
Přijďte se dozvědět něco víc o našem kostele
Příjďte se dozvědět něco více o místě, které možná každý den míjíte. Tento program supluje velmi oblíbené komentované prohlídky kostela. Pro návštěvníky budou připraveny dokumenty o kostelu.
Kartičky s inspirací pro všechny
Přijďte si vzít inspirující kartičku pro nadcházející dny.
Kvíz: seznamte se s sv. Matkou Terezou
Přijďte se dozvědět něco o sv. Terezii z Kalkaty. Kvíz bude probíhat venku v blízkosti kostela. Pro účastníky jsou připravené drobné ceny.

Informace o kostele

WWW: http://www.kcmt.cz

Adresa kostela: U Modré školy 2337/1

GPS: 50°1'47.949"N, 14°31'25.382"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vlasta Hamalová

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Háje

bus 125, 197, 165, 170, 293,- zastávka Modrá škola nebo Háje

bus 213, 136 - zastávka Háje

 

Stanice metra C Háje, výstup směr Modrá škola (od posledního vagónu metra po schodech, dále vpravo po ekalátorech), pak přímo 150 m bílá kruhová stavba se zvonem.

U Komunitního centra Matky Terezy, ul. U Modré školy 1, je možné zaparkovat na vyhrazeném parkovišti.

Komunitní centrum Matky Terezy slouží nejen jako křesťanské centrum, ale vychází vstříc potřebám všech obyvatel Jižního Města. Nabízí pravidelný program (přednášky a vzdělávání zaměřené na rodinu, seniory a mládež, ekumenická setkání, duchovní obnovy, výuku náboženství, přípravu na svátosti, divadelní představení, koncerty, plesy atd.). Provozováno je Římskokatolickou farností u kostela sv. Františka z Assisi na Chodově.

Projekt komunitního centra Matky Terezy je soustředěn do kruhového půdorysu s několika vstupy po obvodě tak, aby bylo možno jednotlivé aktivity zpřístupnit nejen praktikujícím věřícím, ale i široké veřejnosti samostatně, nebo je uvnitř domu propojit a využívat je variabilně podle potřeby. Půdorys kruhu byl zvolen jako symbol jednoty lidského společenství, komunikace mezi lidmi a místo setkávání. Celému organismu je nadřazena kaple jako neměnný a pevný liturgický prostor.

Interiér komunitního centra je založen na působení prostorů, které jsou modelovány stěnami, okny, světlíky a přirozeným osvětlením. Doplňujícími prvky interiéru jsou výtvarná díla a objekty liturgického mobiliáře. Na výtvarném konceptu kaple s paní architektkou Vítězslavou Rothbauerovou spolupracovali malíř Pavel Šlégl (vytvořil pohyblivé obrazy křížové cesty) a prof. Stanislav Hanzík (jeho dílem je dřevěná socha Krista v pozadí kaple a busta Matky Terezy ve vstupní hale). Mobiliář navrhl a zhotovil sochař Daniel Trubač. Zahrnuje oltář, svatostánek, ambon, abak sedes a věčné světlo.

Stavba byla realizována v květnu 2005 až v dubnu 2007.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube